นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 665
ความเห็น: 0

ค่าความปรารถนาดี

การปรารถนาดีต่อทุกอย่าง คือการปรารถนาดีต่อตนเอง

 

 

ความปรารถนาดี เป็นการคิดดี ทำดี อยากให้ใคร และอะไรได้ดี

 

ความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ต้องทำออกจากใจ ทำแล้วผู้ทำต้องมีความสุข และหากมีความปรารถนาไม่ดีเจือเพียงน้อยนิด ความสุขจะลดลงเป็นทุกข์ทันที

 

ค่าของความปรารถนาดี เกิดจากการคิด การทำ ที่ทำให้ได้ดี

 

สิ่งแรกต้องปรารถนาดีต่อตนเอง ในการทำหน้าที่ทุกอย่าง

 

ปรารถนาดีในการเรียน คือการตั้งใจ ใส่ใจในการศึกษา หาความรู้ให้เต็มที่ เรียนให้มีความรู้ ศึกษาให้ทำได้ดี ใช้สร้างค่าทำประโยชน์ได้ ผลได้ดีย่อมเกิดแก่ตนเอง

 

ปรารถนาดีในการทำงาน ต้องทำหน้าที่ให้สมหน้าที่ของตน ขององค์กร ของลูกค้า ของผู้มารับบริการ ของเพื่อนร่วมงาน ผลดีย่อมเกิดจากการทำงาน

 

ปรารถนาดีต่อสุขภาพใจกายตน ต้องหมั่นดูแลรักษา ไม่ทำขาดทำกิน ทำเพลินจนเป็นปัญหา

 

ความปรารถนาดีมีค่าทั้งต่อคนทำ คนมี ต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ

 

และผู้ได้รับความปรารถนาดีมากที่สุดคือคนทำ

ปรารถนาดีต่อการเรียนของตน ตนย่อมได้ดี

ปรารถนาดีต่อหน้าที่ตน หน้าที่การงานย่อมเรียบร้อยดี

ปรารถนาดีกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ย่อมก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ปรารถนาดีกับทุกคน ตนย่อมมีความสุขดี

ปรารถนาดีต่อสุขภาพตน ทำให้มีสุขภาพดีและดูดี

ปรารถนาดีต่อภาพลักษณ์ตน ประพฤติตน แต่งกายให้ดูดี ย่อมมีภาพลักษณ์ดีน่าเชื่อถือ


 

ดังนั้น การปรารถนาดีต่อทุกอย่าง คือการปรารถนาดีต่อตนเอง นั่นเอง 

ปีใหม่นี้ ปรารถนาให้ทุกท่านมีความปรารถดีในทุกด้าน ทุกหน้าที่ของตน


Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 December 2016 13:00 Modified: 31 December 2016 13:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ