นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 601
ความเห็น: 0

การศึกษาเพื่อพัฒนาการทำงาน

การศึกษาเพื่อการทำงาน ต้องทำให้สนุกและท้าทาย คือ การทำเพื่อพิสูจน์ความสามารถตนซึ่งไม่ต้องแข่งกับใคร เพียงแต่แข่งขันกับตัวเอง หากำไรให้ตัวเอง

 

 

 

การศึกษา นอกจากเรียนให้มีความรู้ รู้ดี รู้ชั่วคืออะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ที่สำคัญคือการเรียนเพื่อการทำงานประกอบอาชีพทำหน้าที่เลี้ยงดูตนตามหน้าที่

 

การศึกษาเพื่อการทำงานเป็นหน้าที่หลักของการเรียน ไม่ใช่แค่รู้ให้ได้ปริญญาเท่านั้น

 

คนในอดีตเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ และมีคนจำนวนมากเป็นนักธุรกิจ ประกอบอาชีพได้ดี โดยไม่มีใบปริญญา แสดงว่ามีการเรียนรู้ที่สามารถทำงานให้เกิดค่า เพิ่มค่าได้ดี

 

แต่สมัยนี้ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ในเบื้องต้นให้อ่านออกเขียนได้ ให้รู้จักดีชั่ว ก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ หากมีกระบวนการศึกษาเรียนรู้

 

คำว่าศึกษาเรียนรู้ หมายถึงการไปหาความรู้ และเรียนให้รู้

 

การศึกษาเพื่อการทำงาน นอกจากรู้แล้วยังต้องใช้ทำงาน ทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานของสังคม ของคนอื่น

 

 

ดังนั้น การศึกษาเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพได้ดี ต้อง

 

เรียนให้เข้าใจ นอกจากรู้อะไรแล้ว ยังต้องคิดต่อว่าสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง หรือมีการใช้ทำอะไร เกิดค่าเกิดประโยชน์อย่างไร ในสถานการณ์อย่างไร ใช้ได้กี่อย่าง กี่วิธี วิธีไหนมีค่าเหมาะสมกับตัวเรา นั่นคือเรียนรู้และคิดวิเคราะห์แยกแยะ หาทางเลือกด้วยเหตุด้วยผล

 

เมื่อได้ทางเลือกแล้ว ให้ฝึกฝนลองใช้ดู อะไรที่ต้องนำไปใช้จริงต้องฝึกทำให้ได้จริง เกิดความชำนาญคือทำได้มาตรฐานทุกครั้ง และเพิ่มความเชี่ยวชาญคือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิม คือรู้ทำและรู้พัฒนา และมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ

 

 

จะเห็นว่า การศึกษาเพื่อทำงานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง คือในขณะเรียนในระบบต้องเรียนรู้และเข้าใจ ฝึกใช้ทำงาน อย่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ให้นึกถึงความรู้ที่เรียนอะไรสามารถนำมาใช้ได้จริง และอะไรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มหากต้องการทำให้ได้ดี

 

แล้วนำมาเพิ่มความชำนาญ เชี่ยวชาญในการชีวิตการทำงานจริง

 

 

การศึกษาเพื่อการทำงาน ไม่ใช่การเรียนเพื่อปัจจุบัน แค่รู้แค่สอบได้

แต่ต้องเรียนให้ใช้ทำงานได้ และต้องศึกษาไปตลอดเวลาการทำงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า เจริญเติบโตในอาชีพการงาน ซึ่งหมายถึงการต้องทำให้ดี ดีกว่า มีค่าเพิ่มกว่า

รวมถึงการสอน การฝึกฝนเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นการสร้างค่าเพิ่มคือทำให้คนอื่นมีความสามารถสร้างค่าได้มากขึ้น เหมือนมีแขน มีขา มีกำลังมากขึ้นในการทำงาน

 

การศึกษาเพื่อการทำงาน ต้องทำให้สนุกและท้าทาย คือ การทำเพื่อพิสูจน์ความสามารถตนซึ่งไม่ต้องแข่งกับใคร เพียงแต่แข่งขันกับตัวเอง หากำไรให้ตัวเอง ด้วยการวัดว่า แต่ละวันได้อะไรเพิ่มขึ้น ทำอะไรให้มีค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และทำอย่างไรจึงทำให้ได้ดีกว่า

คือการถามเพื่อพัฒนาค่าและความสามารถตน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 December 2016 08:56 Modified: 07 December 2016 08:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ