นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 563
ความเห็น: 0

การจัดการเวลาสู่ความสำเร็จ

การจัดเวลาที่ดีทำให้สามารถควบคุมการใช้เวลาให้เกิดผลได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้า และทำให้เกิดความสำเร็จตามที่ต้องการ 

 

 

การจัดการคือการออกแบบ การเตรียม การดำเนินการผลตามเป้าหมาย

 

การจัดการเวลาหมายถึงการออกแบบการใช้เวลาว่าต้องทำอะไร เวลาไหนในแต่ละวัน แต่ละจังหวะชีวิต เพื่อให้เกิดผลตามที่กำหนด หรือความสำเร็จในชีวิต

 

คนไม่ประสบความสำเร็จมักไม่มีการจัดการเวลา ไม่มีการวางแผนการใช้เวลา ไม่มีการเตียมการที่ดี และไม่ทำตามเวลาที่กำหนด คือไม่จัดตนให้เป็นตามแผน จึงไม่เกิดผลตามเป้าหมาย

 

การจัดการเวลาอาจเริ่มจากการศึกษาการใช้เวลาในแต่ละวันว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ได้ใช้ให้เกิดผลให้เกิดความก้าวหน้า หรือเกิดผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียง ใด

 

แล้วนำมาออกแบบการจัดการเวลาให้ใช้ทำสู่เป้าหมายมากขึ้น ว่าต้องทำอะไรเมื่อไร เวลาใด ในแต่ละวัน เพื่อเมื่อเวลาผ่านไปสามารถวัดได้ว่าได้ผลเพียงใด ต้องปรับอะไรส่วนไหน ให้สามารถใช้เวลาให้มีค่ามากขึ้น

 

จงจำไว้ว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันในทุกวัน แต่การจัดการการใช้เวลาจึงทำให้เกิดค่า มีค่า มีความสำเร็จต่างกัน

 

ดังนั้น การจัดเวลาที่ดีทำให้สามารถควบคุมการใช้เวลาให้เกิดผลได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้า และทำให้เกิดความสำเร็จตามที่ต้องการ เพราะทำให้รู้ต้องทำอะไร เวลาใด ให้เกิดผลอะไร เมื่อไร รวมทั้งต้องปรับทำอย่างไรให้สามารถใช้เวลาให้ดีขึ้นทั้งในชีวิต ความก้าวหน้าและความสำเร็จ

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 December 2016 12:18 Modified: 03 December 2016 12:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ