นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 742
ความเห็น: 0

การเกษตรเต็มคำ

เกษตรเต็มคำ เป็นการทำการเกษตรผสมผสานหลายอย่างเพื่อใช้ศักยภาพของปัจจัยการผลิตให้เต็มที่ เพื่อการเกษตรทั้งการประกอบอาชีพและดำรงชีพ คือทั้งหารายได้และการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 

การเกษตรกรรมประกอบด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อผลิตอาหารในการดำรงชีพ

 

แต่เกษตรกรมืออาชีพจะทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออย่างเดียว เช่น ปลูกข้าวเป็นชาวนา ปลูกข้าวโพดเป็นทำไร่ข้าวโพด ทำสวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้ เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เป็นการพึ่งการทำสิ่งเดียวเพื่อการเลี้ยงชีพ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อการทำอาชีพนั้นมีปัญหา

 

คำว่า เกษตรเต็มคำ เป็นการทำการเกษตรผสมผสานหลายอย่างเพื่อใช้ศักยภาพของปัจจัยการผลิตให้เต็มที่ เพื่อการเกษตรทั้งการประกอบอาชีพและดำรงชีพ คือทั้งหารายได้และการใช้ชีวิตประจำวัน

 

การเกษตรเพื่อประกอบอาชีพคือการทำเพื่อเป็นรายได้หลัก การเกษตรดำรงชีพคือการปลูกพืช ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปลูกพริก กะเพรา โหระพา มะนาว ตะไคร้ เลี้ยงไก่ไข่เพื่อกินไข่ เป็นต้น

 

การเกษตรเพื่อประกอบอาชีพ ไม่ใช่แค่อยากปลูกอยากทำอะไร แต่ต้องมีการตรวจสอบ ประเมินที่ดินว่ามีโครงสร้างอย่างไร มีความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นกรดด่าง เพื่อการจัดการว่าจะใช้ทำอะไร ต้องจัดการอะไรอย่างไรให้เกิดค่าในการประกอบอาชีพ และต้องมีการประเมินเรื่องน้ำ จัดการน้ำ ว่าจะใช้นำธรรมชาติ จัดเก็บ จัดใช้อย่างไรให้เกิดค่าและประโยชน์สูงสุด

 

ต้องมีการจัดการตลาด จัดการผลผลิตให้ตรงความต้องการและมาตรฐานของตลาด

 

การเกษตรเต็มคำ เป็นการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือให้พอดีกับความเป็นอยู่ ให้มีชีวิตที่พอดี

 

การเกษตรเพื่อดำรงชีพก็เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเหลือจำหน่ายได้ ลดความเสี่ยงของเกษตรประกอบอาชีพที่หากมีปัญหาก็ยังสามารถดำรงชีพได้

 

และการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพก็ไม่ควรทำอย่างเดียว ควรทำหลายอย่างเพื่อให้ใช้ทรัพยากรปัจจัยการผลิตให้สมบูรณ์ขึ้น เช่นอาจมีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากของเหลือการผลิตพืช การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย

 

การเกษตรแบบเต็มคำที่ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีการจัดการเรื่องเงินออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงและความยั่งยืนด้วย

 

การเกษตรเต็มคำ คือการทำการเกษตรหลายอย่างและจัดการให้เกิดผลคุ้มค่าเต็มที่ ไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยวทำอย่างเดียวจึงไม่เต็มคำว่า การเกษตร

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 December 2016 08:35 Modified: 01 December 2016 08:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ