นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 728
ความเห็น: 0

จิตวิญญาณความสำเร็จ

จิตวิญญาณความสำเร็จ คือมุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์แต่ดี ไม่ทำไม่ดี และต้องดีมีคุณค่าแก่ตนและใคร ๆ

 

 

ความสำเร็จใคร ๆ ก็อยากมี อยากได้ แต่ที่ไม่สำเร็จเพราะขาดจิตวิญญาณความสำเร็จ คือขาดความมุ่งมั่น เอาจริง ทำจริง

 

ที่แย่ไปกว่านั้น คือการทำตรงกันข้ามกับการนำไปสู่ความสำเร็จ

เช่น อยากเรียนให้สำเร็จ แต่หนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน กลัวการเรียนรู้

อยากหุ่นดีมีสง่า แต่หนีการออกกำหลังกาย กินเกิน แสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ในทางไม่ดี 

อยากเจริญก้าวหน้า แต่หนีการทำงาน ทำไม่เต็มที่ อวดเก่ง อวดดี มีแต่เอาชนะคนอื่น จนเป็นปัญหาการทำงาน

 

 

จิตวิญญาณของความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการพัฒนาตน หาทางทำให้ตนสู่ความสำเร็จ ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาอุปสรรค ความยาก บริหารจัดการตนและปรับตนเข้ากับคนอื่นเพื่อความสำเร็จ สุขกับการให้การรับ

 

การพัฒนาตนคือการทำตนให้ดีกว่าเสมอ รู้มากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น คือหมั่นเรียนรู้อย่างไม่ย่อท้อ ไม่คิดว่าการเรียนรู้เป็นของยาก แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ อยากทำ อยากรู้ และต้องหา ทำ ปรับ แก้ ให้สู้เป้าหมายจริง ไม่ทำแบบให้ผ่าน ๆ ไป คือต้องทำให้รู้จริง ทำได้จริง

 

การทำตนให้ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักความสามารถของตนและวิธีทำให้ตนดีขึ้น รู้จักการผจญปัญหา อุปสรรค ความยาก คือการฝึกตนให้อดทน รู้จักความพยายาม รู้จักการเอาชนะตนสู่เป้าหมาย ไม่หนี ไม่ย่อท้อ หรือทำสิ่งตรงข้ามตามที่กล่าวแล้ว คือรู้จักตน รู้จักทำตนสู่ความสำเร็จนั่นเอง

 

การบริหารตน คือการจัดสรรทุกสิ่ง ทั้งเวลา ความสามารถ ทรัพย์สิน ให้นำสู่ความสามารถ อย่างเวลาทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จมีเวลาเท่ากัน อยู่ที่จัดสรรแบ่งใช้อย่างไร เพื่อนำสู่ความสำเร็จ

 

ความสำเร็จที่สำคัญอีกอย่างคือ การปรับตนให้เข้ากับคนอื่นอย่างเพื่อความสำเร็จ ที่ต้องการศิลปะ จิตวิทยา และความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งมั่นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เอาชนะคน เพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ จึงต้องทำให้ทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน

 

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะให้ไม่เป็น รับไม่เป็น คือไม่บริสุทธิ์ใจกับการให้ การรับ

การให้ที่ดี คือการให้ความดี ให้ความสามารถตนที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ให้แล้วเป็นสุขทั้งผู้ให้ ผู้รับ แต่หลายคนให้แล้วทุกข์ทั้งผู้ให้และผู้รับ จึงไม่ประสบความสำเร็จ

 

จิตวิญญาณความสำเร็จ ไม่ใช่ทำกิจกรรมเสร็จ เช่นแค่เรียนสำเร็จแต่ไม่มีความสุขต่อความรู้ที่มี ต่อการใช้ความสามารถให้เกิดค่า มีปัญหาในการทำงาน สร้างค่าความภาคภูมิใจกับความสำเร็จไม่ได้

 

จิตวิญญาณความสำเร็จ คือการทำตนให้พัฒนา เพิ่มและใช้ความสามารถให้เกิดค่าเกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ ด้วยใจที่เป็นสุข ภาคภูมิใจในการสร้างคุณค่าที่เป็นคุณแก่ใคร ๆ ที่ต้องสร้างจากภายในของแต่ละคนเอง

 

 

จิตวิญญาณความสำเร็จ คือมุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์แต่ดี ไม่ทำไม่ดี และต้องดีมีคุณค่าแก่ตนและใคร ๆ

 

จิตวิญญาณความสำเร็จ คือความสามารถพัฒนาตนเอง สร้างค่า หาความสุขในการใช้ความสามารถตนด้วยการใช้ให้เกิดค่าแก่ใคร ๆ

 

     

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 November 2016 10:19 Modified: 27 November 2016 10:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ