นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1073
ความเห็น: 0

ซื่อสัตย์คือคุณภาพจริง

คนมีคุณภาพจริง ต้องพูดและทำตามที่พูดจริง คือรับประกันคุณภาพว่าเป็นจริง

 

 

การทำตนให้มีคุณภาพ มีคุณค่าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหารทำหน้าที่คือ พูดตามที่ทำ และทำตามที่พูด

 

คนที่เรียนไม่ได้ดีเพราะไมซื่อสัตย์ต่อการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เข้าเรียน ลอกงานเพื่อน ให้เพื่อนทำงานแทน ไม่เรียนให้รู้จริง แค่ดูหนังสือสอบ ทั้งหมดที่ทำให้ไม่รู้จริง ไม่สามารถใช้ความรู้ทำงานได้จริง จึงทำให้ไม่มีค่าจริงเพราะไม่มีความรู้ความสามารถจริง แค่สอบคัดเลือกก็ไม่ผ่าน แสดงว่ามีไม่มีความรู้จริง ถึงแม้มีปริญญา สอบผ่านรายวิชา เหมือนของสินค้าที่โฆษณาว่ามีคุณภาพ แต่ใช้งานไม่ได้จริงย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือ ไม่มีคุณค่าเพราะคุณภาพเชื่อถือไม่ได้

 

คนมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่ทำจริง ไม่ทำหน้าที่ให้ดี จึงไม่ได้ผลงานที่ดี ตามที่ตกลง หรือรับปาก ตกลงแล้วไม่ตั้งใจทำ ไม่ทำตามที่พูดทำให้ไม่ได้ของตามที่พูด คือพูดแล้วไม่ทำจึงไม่ได้ผลตามที่พูด จึงไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับความเชื่อถือเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อคำพูด ต่อหน้าที่ตน ผลจึงไม่ดี ทำให้ไม่มีความเจริญเพราะไม่ได้รับค่าจามความรู้ความสามารถนั้น

 

หลายคนพูดดี พูดให้คนอื่นทำ แต่ตนไม่ทำตามที่พูดก็ไม่มีใครเชื่อ

 

คนมีคุณภาพจริง ต้องพูดและทำตามที่พูดจริง คือรับประกันคุณภาพว่าเป็นจริง

 

คนเรียนให้มีคุณภาพ ต้องเรียนจริง ทำจริง ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าทำได้จริงจึงเป็นการเรียนได้คุณภาพ ไม่ใช่เรียนแค่สอบผ่าน ได้ปริญญา ความรู้ไม่มีจริง ใช้งานไม่ได้จริง ค่าจึงไม่เกิดจริง

 

คนทำงานต้องทำหน้าที่ให้ดีจริง รับผิดชอบทำหน้าที่ทำงานให้เจริญ ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่คนทำจึงเจริญจึงเป็นคนที่มีคุณภาพ คือได้ผลที่เป็นภาพที่เป็นคุณจริง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2559 10:16 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2559 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ