นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1169
ความเห็น: 0

ทุจริตตนเอง

การทุจริตตัวเองคือการทำให้ไม่มีคุณภาพ คือไม่เป็นจริงตามพูด ตามผล ตามหลักฐานที่มี

 

 

ทุจริตคือการทำไม่ดี ทุจริตตนเองคือการทำไม่ดีส่งผลไม่ดีต่อตนเอง

 

การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ การให้เพื่อนเรียนแทน ซึ่งผลเสียคือทำให้ตนไม่มีความรู้ความสามารถจริง ทำให้สอบได้สอบผ่าน จบการศึกษาแต่ไม่มีความรู้ความสามารถไปใช้ทำงานได้ ผลเสียแรกคือสมัครงานแต่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะไม่มีความรู้เพียงพอ

 

ความจริงการลอกการบ้าน ไม่ใช่ความผิดหากลอกด้วยการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ลอกตัวอักษร แต่เรียนรู้ไปด้วยว่าทำอย่างไร คืออะไร ที่ไม่หลอกตัวเองว่ารู้ แต่รู้จริงที่เป็นการเรียนจากการบ้านที่ลอก

 

 

การรับปากรับงานแล้วไม่ทำ หรือทำไม่ได้ ทั้งสองกรณีทำให้ไม่เกิดงานจึงไม่มีค่า

การรับงานแล้วไม่ส่งงานก็ไม่ได้รับค่าตอบแทน ยิ่งทำไม่ได้ก็ไม่มีงานเกิดจริง

 

การับปากรับงานแล้วไม่ทำยังส่งผลต่อความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจ ที่ทำให้ลดค่าตนเองไป

 

 

การใช้หลักฐานที่ไม่เกิดค่าจริง ที่มักเกิดในการประเมินคุณภาพ ประเมินผลงานที่ดูจากรายงาน ผลงานที่เป็นกระดาษไม่ดูจากการใช้งานและผลการดำเนินจริง ที่ทำให้ผลการประเมินดีแต่ไม่มีการทำจริง ใช้จริง จึงไม่เกิดค่าจริงจึงเกิดผลเสียต่อตนเอง หลอกตัวเองว่ามีค่าแต่ไม่เกิดค่าจริง

 

การจ้างทำผลงานก็เป็นเช่นเดียวกับการลอกการบ้าน คือมีงานส่งแต่ไม่มีความรู้ความสามารถที่ทำจริงไม่ได้ ผลได้คือได้รับการประเมินผ่าน ได้ค่าตอบแทนเพิ่มจากองค์กร แต่องค์กรจะเสียประโยชน์ที่ไม่สามารถสร้างค่าได้จากการเพิ่มค่าตอบแทนนั้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรเสียหายล้มละลายได้

 

การไม่ใช้ความสามารถสร้างค่า หรือมีความสามารถแต่ไม่ทำให้เกิดค่าได้จริงจึงไม่มีค่าแก่ใคร ๆ เพราะไม่มีใครได้ประโยชน์จากความสามารถนั่น ๆ

 

 

ทั้งหมดคือการทำให้ไม่เกิดผลดี เกิดค่า เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากการหลอกตนเอง หลอกคนอื่น แก้ได้ด้วยการเรียนจริง ทำจริง ทำให้เกิดค่าจริง และถามตัวเองจริง ๆ ว่าที่ทำอยู่เป็นจริงหรือหลอกตัวเอง

 

การทุจริตตัวเองคือการทำให้ไม่มีคุณภาพ คือไม่เป็นจริงตามพูด ตามผล ตามหลักฐานที่มี

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2559 08:58 แก้ไข: 24 พฤศจิกายน 2559 08:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ