นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 760
ความเห็น: 0

ทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ

ต้องคิดตามภารกิจที่ทำ ทำอย่างคิด จึงประกันความสำเร็จ

 

 

วิสัยทัศน์คือเป้าหมายของการทำการพัฒนาองค์ให้มีความเจริญและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และความสามารถขององค์กร

 

การทำวิสัยทัศน์ต้องมีการวิเคราะห์คาดหวังสิ่งจะเป็นไปในอนาคตซึ่งก็อยู่ว่าจะกำหนดนานกี่ปี ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างไร และกำหนดเป้าหมายอนาคตขององค์กรว่าต้องทำอะไรให้เป็นอย่างไร ในบทบาทหน้าที่ ผลผลิต ผลิตภาพขององค์กร

 

การทำวิสัยให้ประสบความสำเร็จเป็นจริง ขึ้นกับความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายขององค์กร ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ผู้ทำภารกิจ ฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่ายทุกคนทุกระดับ ที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสนับสนุนตามหน้าที่ของตน ตั้งแต่เริ่มคิดและจัดทำวิสัยทัศน์ว่าตนต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไร

 

นั่นคือทุกคนเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ตามหน้าที่ของตนในองค์กร ที่วิสัยทัศน์เป็นของทุกคน ไม่ใช่ของฝ่ายบริหาร หรือของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะวิสัยทัศน์สำเร็จเป็นจริงได้ด้วยการลงมือทำจริง ความร่วมมือของทุกคน

 

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดร่างวิสัยทัศน์ ให้ทุกคนกำหนดเป้าหมายในหน้าที่ตนที่ต้องทำตามสภาพการณ์ในอนาคต ดังนั้นฝายบริหารฝ่ายทำแผนต้องใช้ข้อมูลภายในว่ามีใครทำภารกิจอะไรอยู่เพื่อปรับให้เป็นทิศทางเป้าหมายให้สอดคล้องกัน

 

ที่มีปัญหาคือไม่นำข้อมูลจริงของสถานะภาพจริงมาใช้ จึงต่างคนต่างคิดแล้วไม่ใครทำ หรือคิดอย่าง ทำอย่าง จึงมีแค่แผนวิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครนำไปทำจึงไม่เป็นผลตามเป้าหมาย

 

ฝ่ายบริหารเมื่อทำแผนกำหนดวิสัยทัศน์แล้ว มีหน้าที่สนับสนุนให้คนทำสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนอย่างดีมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริหารไม่ได้สนับสนุนจริงให้ผู้ปฏิบัติทำภารกิจได้จริง คือยังทำเหมือนเดิมไม่สนับสนุนตามทิศทางของวิสัยทัศน์

 

ฝ่ายสนับสนุนเป็นอีกฝ่ายที่สำคัญที่ต้องเข้าใจเป้าหมายวิสัยทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวก จัดบริการเพื่อผู้ทำภารกิจองค์กรทำงานทำหน้าที่ได้ดี

 

และเป็นอีกปัญหาและอุปสรรคของการทำสู่วิสัยทัศน์ หากฝ่ายสนับสนุนไม่ปรับเปลี่ยนมาอำนวยความสะดวก ยังทำตัวเป็นอุปสรรค

 

การทำให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ข้อมูลจริงปัจจุบันมาขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับงานและความสามารถความชำนาญของผู้ทำภารกิจหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุนต้องสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้คนทำภารกิจทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพให้ทำจริงได้ด้วยความสะดวกใจ

 

อย่าลืมว่าวิสัยทัศน์คือการกำหนด การสร้าง การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตามภารกิจขององค์กร ที่องค์กรเจริญด้วยการทำของทุกคนในองค์กร

 

ต้องคิดตามภารกิจที่ทำ ทำอย่างคิด จึงประกันความสำเร็จ

 

แต่หากไม่ใส่ใจสนับสนุนกันจริง องค์กรก็ไม่เจริญจริงตามวิสัยทัศน์

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2559 08:04 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2559 08:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ