นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 832
ความเห็น: 0

รักตัวเอง ?

คนที่มีปัญหา เพราะรักตัวเองไม่จริง ปรารถนาต่อตัวเองไม่มากพอ จึงละเลยการทำดีต่อตัวเอง และไม่ทำให้ตัวเองได้ดี ดูดี มีดี และทำดี

 

 

รักคือความปรารถนาดี เมื่อรักใครก็อยากทำให้ได้ดี

 

รักตัวเองคือความปรารถนาดีแก่ตนเอง ที่สำคัญต้องทำให้ตัวเองได้ดี

 

ดังนั้น จึงต้องหมั่นตั้งคำถามว่า รักตัวเองจริงไหม และที่สำคัญคือได้ทำให้ตัวเองได้ดีจริงไหม

 

รักตัวเองด้านสุขภาพ ต้องถามว่า ได้ทำอะไรให้ตัวเองมีสุขภาพดี การกิน การนอน การออกกำลัง ที่ทำทุกวันนั้น บอกว่ารักสุขภาพตัวเองจริงหรือไม่

 

รักตัวเองเรื่องความรู้ความสามารถ คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การเรียน การศึกษา การฝึกฝน ว่าที่ทำนั้น รักตัวเองทำให้ตัวเองได้ดีมากพอหรือไม่

 

รักตัวเองด้านการใช้ความรู้ความสามารถ คือการทำงานทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ได้ใช้อย่างเต็มที่ ไม่มีปัญหา สร้างค่าให้ใคร ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบปรารถนาแก่ตัวเอง มากน้อยเพียงใด

 

รักตัวเองด้านความดี หมายการปฏิบัติตน พฤติกรรมประจำวัน ทำด้วยความปรารถนาแก่ตนเองจริงหรือไม่ ซึ่งรวมถึงความปรารถนาดีกับคนอื่นที่ทำใหคนอื่นปรารถนาดีต่อเรา เพื่อไม่ให้เรามีปัญหา

 

 

คนที่มีปัญหา เพราะรักตัวเองไม่จริง ปรารถนาต่อตัวเองไม่มากพอ จึงละเลยการทำดีต่อตัวเอง และไม่ทำให้ตัวเองได้ดี ดูดี มีดี และทำดี

 

ไม่รักสุขภาพตัวเองมากพอ ทั้งการกิน การนอน การออกกำลังกาย ที่ทำให้สุขภาพตนเองมีสุขภาพดี

รักการพัฒนาตนเองไม่มากพอ

รักงานรักหน้าที่ตนเองไม่มากพอ และ

ไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีพอ

 

การรักตัวเองไม่มากพอ สังเกตด้วยการมีความทุกข์ ความเครียด มีปัญหาในการดำรงชีวิต การทำงานทำหน้าที่ และสุขภาพตัวเอง

 

อยากอยู่ดีมีสุขต้องรักตัวเองให้มากพอ ทำตัวเองให้ได้ดี และทำดีแก่ใคร ๆ 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 November 2016 10:48 Modified: 14 November 2016 10:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ