นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1019
ความเห็น: 0

ค่าการศึกษาระดับปริญญาโท

การศึกษาระดับปริญญาโทคือการพัฒนาความสามารถในการศึกษาความก้าวหน้าและพัฒนานำไปใช้งานให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานทำหน้าที่ได้ดีขึ้นมีค่าเพิ่มมากกว่า

 

 

การศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ การพัฒนางานรูปแบบอื่น เช่นการค้นคว้าอิสระ ที่เป็นกระบวนการติดตามความก้าวหน้า ศึกษานำมาใช้งานด้วยการวิเคราะห์วิจัยเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน

 

การทำวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย

 

การศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการ ในบทการตรวจสอบเอกสารวรรณกรรม หรือ review of literatures ให้รู้ว่ามีการทำอะไรใหม่ ๆ ในสาขาที่เรียน และทำอย่างไร เพื่อนำไปศึกษาทดสอบ ทดลองการนำไปใช้สร้างค่าสร้างประโยชน์

 

ขั้นต่อไปคือการกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ทั้งการกำหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่อง และความสำคัญหรือที่มาของปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ให้เข้ากับบริบทการใช้งาน การพัฒนางาน การเพิ่มค่างาน และการกำหนดวัตถุประสงค์

 

เมื่อได้ความสำคัญ ที่มาแล้ว ขั้นต่อไปคือการกำหนดวิธีการ อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ วิธีทำ วิธีการวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทั้งหมดจะได้จากการตรวจเอกสาร ว่าต้องวัดอะไรบ้าง วัดอย่างไร ทดสอบ ทดลองอย่างไร ให้ผลเชื่อถือได้

 

ขั้นต่อไปคือการอ่านผลการทดลอง ซึ่งไม่ใช่การอ่านตัวเลข แต่ต้องอ่านข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ที่ต้องเป็นความจริงตามผลการศึกษา ซึ่งการอ่านผล การแสดงผลต่าง ๆ ก็ต้องเรียนรู้จากการตรวจเอกสารว่าทำอย่างจึงสามารถแสดงผลได้กระชับชัดเจน การนำเสนอตาราง รูป ที่อ่านผลได้เบ็ดเสร็จในแต่ละตารางและรูป

 

จากนั้นนำผลไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่า ผลการทดลองที่ได้สามารถใช้ได้ดีอย่างไร มีอะไรเป็นปัญหายังไม่ชัดเจนทั้งข้อบกพร่องในการทำ ประโยชน์การนำไปใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มค่าให้ดีกว่าเดิม แล้วสรุปผลว่าได้อะไรบ้างจากการศึกษาทดลอง

 

จะเห็นว่า การศึกษาระดับปริญญาโทคือการพัฒนาความสามารถในการศึกษาความก้าวหน้าและพัฒนานำไปใช้งานให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานทำหน้าที่ได้ดีขึ้นมีค่าเพิ่มมากกว่าการจบปริญญาตรี

 

ดังนั้น หากคนที่จบการศึกษาไม่นำวิทยายุทธกระบวนการพัฒนางานไปใช้ทำงาน ก็ไม่มีค่าสมกับการเป็นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้ปริญญาแต่ไม่มีค่าเพิ่มเพราะละเลยการนำไปใช้ทำงานทำหน้าที่   

 

การศึกษาระดับปริญญาโทคือการเพิ่มความสามารถการทำงานของคนให้มีค่าเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่มีปริญญาเพิ่มที่ไม่เกิดค่าอะไรหากไม่นำมาใช้ทำงานจริง


หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2559 08:28 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2559 08:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ