นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1005
ความเห็น: 0

มหาวิทยาลัย

 การเรียนมหาวิทยาลัยคือการมาพัฒนาตนที่ต้องพัฒนาด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้สถานที่ให้บริการ ส่วนการพัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน ศึกษาค้นคว้า ลงมือทำต้องทำเอง

 

 

มหา+วิทย+อาลัย หมายถึงที่อยู่ของความรู้ที่มากมายหลากหลายสาขา ที่ประกอบด้วยผู้รู้ครูอาจารย์ หนังสือสื่อการเรียนรู้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเครื่องมือต่าง ๆ สถานที่ดูแลสุขภาพสนามกีฬา และการบริการต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้มาเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมมต่าง ๆ ฯลฯ

 

ซึ่งทั้งหมดเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จะเกิดค่าเกิดประโยชน์ได้ต้องมีการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

การที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วได้ผลสัมฤทธิ์ต่างกันเพราะมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน ทั้งความตั้งใจ ใส่ใจ สนใจ การเข้าร่วม การทำจริง การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง ซึ่งแต่ละคนต้องทำเอง

 

ไม่ว่าแหล่งความรู้ดีอย่างไร ผู้สอนเป็นอย่างไร ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมไม่พร้อมอย่างไร หากผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ตั้งใจ ไม่ฝึกฝน ไม่ศึกษาค้นคว้า เข้าร่วม และทำจริง ก็ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนได้ เหมือนกับอาหารดีมีคุณค่าอย่างไรหากไม่ทานเองก็ไม่มีวันได้สารอาหารนั้น

 

คำว่า นักศึกษา มีความหมายว่า มีหน้าที่ศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถตนตามหลักสูตรสาขาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้

 

แต่หากไม่ทำหน้าที่ศึกษาหาความรู้ก็ไม่มีความรู้ เหมือนมีหนังสือไม่เปิดอ่านก็ไม่มีความรู้ก็มีแต่เล่มหนังสือ มีความรู้แต่ไม่ฝึกฝนการใช้ก็ไม่มีความสามารถ มีความสามารถแต่ใช้ไม่ตรงความต้องการก็ไม่มีค่าหาประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน ไม่ใช่เกิดจากการสอน การมี แต่ต้องลงมือทำเองจึงเกิดได้ในตัวผู้เรียน

 

ดังนั้น นักศึกษานอกจากทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาเรียนตามหลักสูตร ยังต้องรู้จักวิธีทำงาน ต้องรู้จักทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องพัฒนาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้วิชาการในมหาวิทยาลัย แต่ต้องศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านที่รับสมัครงานว่าต้องการคุณสมบัติอะไรอย่างไร ยังต้องศึกษาความต้องการการพัฒนาของโลก เช่นวันนี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นที่ขาดไม่ได้ และต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงานด้วย

 

ดังนั้น การเรียนมหาวิทยาลัยคือการมาพัฒนาตนที่ต้องพัฒนาด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้สถานที่ให้บริการ ส่วนการพัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน ศึกษาค้นคว้า ลงมือทำต้องทำเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ตุลาคม 2559 08:45 แก้ไข: 31 ตุลาคม 2559 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ