นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1152
comment: 0

การศึกษาพัฒนาความเก่ง ไม่ใช่ทำคนให้เก่ง

หากสอนให้คนพัฒนาจะสามารถพัฒนาไปไกลกว่าตำราและหลักสูตรที่คนมีความสามารถมากขึ้น

 

 

ในความเป็นธรรมชาติ ทุกคนทุกชีวิตมีลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถที่แตกต่างกัน

แสดงว่าแต่ละคนมีความเก่งของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร และใครก็ทำให้เก่งไม่ได้นอกจากตัวเอง

 

ดังนั้น การศึกษาพัฒนาคนจึงต้องทำให้คนสามารถแสดงความเก่งของตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีค่าแก่ใคร ๆ ตามความเก่งของคนนั้น ๆ ไม่ใช่ทำให้เก่งตามที่ใคร ๆ คิดให้ทำที่ไม่ตรงกับความเก่งของคนนั้น

 

 

การศึกษาพัฒนาความเก่ง ต้องดูให้ออก ให้รู้ว่าคนนั้นมีความสามารถทักษะในตัวด้านอะไร แล้วสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้นำความเก่งนั้นมาใช้

 

คนสมัยก่อนที่แสดงความเก่งเป็นประโยชน์ได้ดี เพราะไม่มีการบังคับให้ต้องเรียนอะไร จึงเป็นการพัฒนาจากภายในความเป็นตัวของตัวเองด้วยการเรียนรู้จดจำ ลองทำด้วยตนเอง

 แต่สิ่งหนึ่งทุกคนต้องมีคือหน้าที่ช่วยทำงานในครอบครัวตามที่พ่อแม่ใช้ให้ช่วยทำงาน ทำหน้าที่ต่าง ๆ นั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

แต่การศึกษาในปัจจุบัน เป็นการศึกษาตามคนอื่นที่อยากให้ได้ ให้เป็น ที่มักไม่ตรงกับความเก่งของคนนั้น

 

ตั้งแต่ความอยากของพ่อแม่ ครู อาจารย์ สังคมด้วยการกำหนดบังคับการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เก่งตามที่กำหนดที่เรียกว่า ทำคนให้เก่งตามที่กำหนดไม่ใช่เก่งจากตัวตนของคน ๆ นั้น

 

และการเรียนการสอนก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ การใช้งานจริง

อย่างกรณีวิชาในกลุ่มการศึกษาทั่วไปที่สอนให้เป็นคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาควรมี ควรเป็น ก็มุ่งสอนแต่หลักทฤษฎีไม่ได้สอนให้ทำตามความเป็นจริง

เช่น การเรียนวิชาพละศึกษาเพื่อให้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ก็สอนทักษะ กติกาการเล่นกีฬาแต่ละชนิด เรียนจบก็จบกันแค่นั้นไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง

 

หรือการทำกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ก็จบด้วยการทำกิจกรรมไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่นำไปปฏิบัติจริงเพราะไม่ได้เข้าถึงเหตุผลความจำเป็นที่แท้จริง จึงทำแบบไม่จำเป็น

 

การศึกษาพัฒนาความเก่ง ต้องเป็นการศึกษาที่อิสระให้คนแสดงความเก่งของตนออกมา แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาได้ตามความเก่งนั้น ๆ ด้วยการดูผลที่ได้ตามที่เป็นจริง ไม่ใช่อย่างที่ใคร ๆ อยากให้เป็น

 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเก่ง ต้องเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถที่ดีมีค่า มีดีมีเสียแตกต่างกัน ต้องส่งเสริมให้เอาด้านดีมาใช้ ไม่เอาด้านไม่ดีมาเป็นปัญหา   

 

 

การศึกษาในระบบให้สามารถพัฒนาความเก่งได้ อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจ พบปะพูดคุยให้เห็นความสามารถด้านดีและส่งเสริมให้ตรงกับความสามารถนั้น ว่าชอบเป็นนักวิชาการ เป็นครูอาจารย์ เป็นนักคิด เป็นนักขาย เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ผลิต ฯลฯ จึงจะได้ความเก่งนั้น ๆ พัฒนาให้เกิดค่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่แต่ประโยชน์ผู้เรียน

 

ดังนั้น ทุกคนที่สอนต้องเห็นค่าของการใช้ประโยชน์ของวิชาการ ไม่ใช่แค่สอนความรู้วิชาการจนเกินการใช้งานที่เป็นการสูญเปล่าที่สอนไปก็ไม่ได้นำไปใช้งาน

 

 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเก่ง จึงเป็นการสอนพัฒนาอย่างที่คนคนนั้นเป็น ไม่ใช่อย่างที่คนสอนอยากให้เป็นซึ่งเป็นการสอนเพื่อพัฒนาคน ไม่ใช่แค่สอนตามตำราหลักสูตร เพราะหากสอนให้คนพัฒนาจะสามารถพัฒนาไปไกลกว่าตำราและหลักสูตรที่คนมีความสามารถมากขึ้น

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 ตุลาคม 2559 09:54 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2559 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊), และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.117.38
Message:  
Load Editor
   
Cancel or