นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1023
ความเห็น: 0

ห่วงโซ่ความสำเร็จ

ทุกอย่างเป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงกัน หากสะดุด ติดขัดที่ใดที่หนึ่ง ย่อมทำให้ยากที่จะสู่ความสำเร็จ

 

 

ความสำเร็จส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นห่วงโซ่ที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของคน ของงาน ขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติ

 

ยกตัวอย่างการศึกษา ต้องมีทั้งผู้เรียนและผู้สอน สื่อต่าง ๆ จะให้เกิดความสำเร็จต้องเชื่อมโยงกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน การสอน สื่อจะดีเพียงใดหากผู้เรียนไม่ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจ ผลได้ย่อมไม่เกิดผลสำเร็จ

 

ในการทำงานยิ่งต้องการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหลายระดับ ตั้งแต่นโยบาย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุน หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงผู้ดำเนินการ ที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เข้าใจให้ตรงกัน ต้องจัดการ สนับสนุนให้ถึงกันและกันจริง ๆ

 

ดังนั้น จึงต้องสื่อสารให้ตรงกันจริง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง หลายวิธีที่ทำให้สามารถสื่อสารจากฝ่ายบริหารสูงสุดถึงทุกคนได้โดยตรง ไม่ใช่การถ่ายทอดตามลำดับ ที่อาจเข้าใจไม่ตรงกัน ที่สำคัญฝ่ายรับต้องรับด้วยความเข้าใจหากต้องการให้เกิดผลสำเร็จ

 

ต้องจัดการ เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุนระบบระเบียบที่ต้องจัดการปัญหาอุปสรรค ให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารตั้งใจจริง ซึ่งบ่อยครั้งที่การทำไม่สำเร็จเพราะมีแต่เป้าหมาย นโยบายแต่ขาดการจัดการ และบางครั้งกลับเป็นอุปสรรคเสียเอง  จึงทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จ

 

ต้องสนับสนุน เป็นการให้สิ่งที่ต้องใช้ในการทำ ทั้งงบประมาณ กำลังคน สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมือนกับการทำงานนั้นเป็นของตนเอง ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาอุปสรรคของความสำเร็จ ที่มีแต่นโยบายแต่ไม่มีการสนับสนุน หรือนโยบายใหญ่เกินสิ่งสนับสนุน จนเป็นข้อจำกัดของการทำสู่ความสำเร็จ

 

ต้องให้ถึงคนทำ คือทั้งหมด ทั้งการสื่อสาร การจัดการ การสนับสนุน ต้องเอื้อให้ถึงคนทำงาน

 

เพราะทุกอย่างเป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงกัน หากสะดุด ติดขัดที่ใดที่หนึ่ง ย่อมทำให้ยากที่จะสู่ความสำเร็จ 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ตุลาคม 2559 09:56 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2559 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ