นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 857
comment: 0

ยุคใช้ความสามารถ

การเรียนเพื่อสร้างความสามารถ ไม่ใช่เรียนแค่จบการศึกษา แต่ต้องเรียนให้พร้อมทำงาน ทำหน้าที่ เรียนให้มีความสามารถ

 

 

ความสามารถประกอบด้วย ความรู้ ความคิด นำไปสู่การทำที่เป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ ที่ต้องมีความรู้ที่ดี มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่ดีกว่า และทำได้จริง

 

การเรียนเป็นการสร้างความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่นำไปสู่การทำหน้าที่ในอาชีพนั้น ๆ

 

 

ในยุคที่ธรรมชาติถูกบุกรุก ทำลาย เหลือน้อย ไม่เพียงพอกับการนำมาใช้ดำรงชีพของมนุษย์ และยุคที่มีความรู้มากมาย เทคโนโลยีก้าวไกลก้าวไว คนที่อยู่ได้ดีต้องมีความสามารถ

 

ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในพัฒนา ความสามารถทำสร้างค่าได้จริง  ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ ยิ่งมาก ยิ่งมีค่ามาก

 

การมีความสามารถมาก ต้องเรียนรู้ให้เป็น คือเรียนแล้วมาใช้สร้างค่าได้ ไม่ใช่แค่รู้

 

หลายคนมีความรู้ แต่ไม่ค่อยมีค่าเพราะไม่สร้างสรรค์ ไม่สร้างค่า เก็บความสามารถนั้นไว้จนหายกับตนเอง

 

การเรียนเพื่อการสร้างต้องเรียนหาความรู้ พร้อมกับเรียนรู้ความต้องการของคนอื่น แล้วคิดสร้างสรรค์คือทำให้ดีกว่าที่มี ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของใคร ๆ ในหน้าที่ สาขาอาชีพตน เพื่อนำไปอยู่ร่วมกับคนอื่น  

 

การเรียนเพื่อสร้างความสามารถ ไม่ใช่เรียนแค่จบการศึกษา แต่ต้องเรียนให้พร้อมทำงาน ทำหน้าที่ เรียนให้มีความสามารถ คือ เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้มีงานทำ เจริญก้าวหน้า เพราะพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

คนที่เรียนแค่จบการศึกษา แต่ไม่มีความสามารถทำได้จริง  จึงไม่มีงานทำเพราะการทำงานต้องการความสามารถไม่ใช่แค่จบการศึกษา

 

การมีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่พัฒนา ก็สามารถหางานทำได้ แต่อาจไม่เจริญก้าวหน้า หากไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น

 

คนที่พัฒนางานได้ แต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ ก็มีค่ามีประโยชน์น้อยลง เพราะการทำงานเป็นกระบวนการที่ต้องประสานเชื่อมต่อกันจึงสำเร็จและมีค่ามากขึ้น จึงต้องรู้จักจัดการตนให้ทำงานทำหน้าที่เข้ากับคนอื่นได้ดี

 

ดังนั้น จึงต้องเรียนให้เกิดความสามารถ ไม่ใช่แค่เรียนจบ เรียนผ่าน แต่ไม่มีความสามารถก็ไม่มีค่า หางานทำไม่ได้  ไม่เจริญก้าวหน้า สร้างค่างานไม่ได้ สร้างความสำเร็จไม่ได้ 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2559 09:05 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2559 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.218.187
Message:  
Load Editor
   
Cancel or