นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1075
ความเห็น: 1

หน้าที่ตามวัย ส่วนตน ส่วนรวม ส่วนร่วม

คนที่ขาดการทำหน้าที่เพื่อส่วนร่วมและทำอะไรเพื่อตนเอง จึงเป็นคนขาดวุฒิภาวะของความเจริญ

 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน

ยิ่งสมัยนี้ไม่มีใครสามารถดำรงชีวิตด้วยการทำทุกอย่างให้ตนเองได้ ตั้งแต่อาหารผลิตอาหารก็ไม่มีที่สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้  รวมถึงการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยตนเอง การผลิตอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ด้วยตนเอง

 

ดังนั้น แต่ละคนจึงมีหน้าที่แตกต่างกันให้นำมาแลกเปลี่ยนใช้ร่วมกัน

 

ในการพัฒนาตามวัย ตามอายุจึงมีความแตกต่างกันในการทำหน้าที่

 

ในวัยทารก วัยเด็ก จึงเป็นการพัฒนาเพื่อให้ความสามารถเพื่อตนเองจนกว่าจะสามารถดูแลตนเองได้จึงเริ่มต้องทำหน้าที่ด้วยการมีส่วนรวม เพราะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ต้องอาศัยคนอื่น ที่เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคม จะมองแต่ตนเองไม่ได้ ใครที่มองแต่ตนเองก็ถือว่ายังมีพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ

 

เมื่อทุกคนต้องพึ่งพากันและกัน จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพื่อให้คนอื่นพึ่งได้ ด้วยการเรียนรู้ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่ของตนในสังคมด้วยการประกอบชีพ ทำหน้าที่ต่าง ๆ นั่นคือวัยเรียนที่ต้องเรียนเพื่อทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมตามหน้าที่ตน

 

สุดท้ายเมื่อมีความสามารถทำหน้าที่ตนได้ ก็ต้องมีส่วนร่วม คือร่วมทำหน้าที่ตนอย่างดี เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม

เพราะองค์กรไหนที่เจริญงอกงามดี ก็เกิดจากทุกคนในองค์กรมีร่วนร่วมกันทำหน้าที่อย่างดี

ชุมชนไหนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่ดี ชุมชนนั้นก็มีความเจร

รวมไปถึงประเทศ ที่ประชาชนร่วมกันทำหน้าที่ตนให้ดีก็ทำให้ประเทศนั้นเจริญ อยู่ร่วมกันด้วยดี มีความสุข

 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ประเทศไหน มีคนที่เห็นแก่ตนเอง ทำเพื่อตนตนเอง ก็ไม่มีความสุขความเจริญ เหมือนเด็ก ๆ ที่ยังพึ่งพากันไม่ได้ ไม่มีการทำเพื่อส่วนรวม ไม่ทำหน้าที่ตนให้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างและทำความเจริญ

 

 

ดังนั้น คนที่มีวุฒิภาวะของความเจริญ จึงดูที่ความมีส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในการอยู่ร่วมกัน

 

แต่คนที่ขาดการทำหน้าที่เพื่อส่วนร่วมและทำอะไรเพื่อตนเอง จึงเป็นคนขาดวุฒิภาวะของความเจริญ หากมีมากก็ส่งผลให้เกิดความไม่เจริญในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประเทศนั้น ๆ นั่นคือคนไม่เจริญในการทำหน้าที่ให้เจริญ  

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 September 2016 09:45 Modified: 22 September 2016 09:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ตถตา [IP: 223.206.77.124]
22 September 2016 14:31
#105563

 

"...ถ้าหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ประเทศไหน มีคนที่เห็นแก่ตนเอง ทำเพื่อตนตนเอง

ก็ไม่มีความสุขความเจริญ เหมือนเด็ก ๆ ที่ยังพึ่งพากันไม่ได้

... คนที่ขาดการทำหน้าที่เพื่อส่วนร่วมและทำอะไรเพื่อตนเอง จึงเป็นคนขาดวุฒิภาวะของความเจริญ

หากมีมากก็ส่งผลให้เกิดความไม่เจริญในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประเทศนั้น ๆ

นั่นคือคนไม่เจริญในการทำหน้าที่ให้เจริญ"

 

Key Words : เห็นแก่ตัว / เหมือนเด็ก ๆ / ขาดวุฒิภาวะ

                 (+โยนความผิดให้ผู้น้อย /+ไม่รู้จักกาลเทศะ /+ฯลฯ)

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ