นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 485
ความเห็น: 0

ต้องศึกษา อย่าแค่เล่าเรียน

การศึกษาจึงเป็นกระบวนสร้างความสามารถคนให้พร้อมทั้งเป็นพลเมืองดี มีค่าในการประกอบอาชีพให้ดีมีค่าเพิ่ม ตลอดเวลา คือค่าของความเป็นบัณฑิต

 

 

ศึกษา เป็นการทำทุกอย่างให้มีความรู้ความสามารถให้นำไปใช้สร้างค่า ทำประโยชน์ได้

 

ส่วนการเล่าเรียน เป็นการเรียนจากการเล่าซึ่งเป็นการเรียนแบบสมัยที่ความรู้อยู่ที่ผู้สอน ผู้เล่าที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์จริงจนประสบความสำเร็จ จนมีผู้ต้องการมาเรียนรู้ด้วยความเชื่อ ความอยาก ความศรัทธา คือตั้งใจมาเอาความรู้

 

แต่สมัยนี้ ความรู้มีมากมายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากมีความสามารถมากพอ แต่ความรู้นั้นยังใช้งานจริงไม่ได้จนกว่าจะนำไปทำความเข้าใจ ฝึกฝนจนมีความสามารถ และจะสามารถสร้างค่าได้มากขึ้นต้องมีการค้นพบ ผสมผสานจนได้สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีมีค่ากว่าเก่า

 

ดังนั้น การเรียนจึงเป็นการศึกษา ไม่ใช่แค่เรียนจากที่เล่า

 

การศึกษาเป็นกระบวนการหาความรู้ พัฒนาความสามารถ ฝึกฝนการใช้ให้เกิดค่าที่ดีกว่า

การสอน การเล่าให้เรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

 

การศึกษาที่ดี ต้องรู้แหล่งความรู้ที่ทำให้สามารถค้นหานำมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว

ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่จดจำ

ต้องมีการฝึกฝนการใช้เพื่อทำให้ได้จริง

ต้องมีการคิดพิจารณาสร้างค่าจากการใช้ให้ดีกว่าเดิม

ต้องรู้ผสมผสานกับศาสตร์อื่นให้ได้ดีมีค่ามากกว่า

ต้องเรียนรู้จักคนอื่น ลูกค้าผู้รับบริการที่ต้องการผลการใช้ความรู้ เพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน คนที่ทำงานเชื่อมต่อกัน แหล่งวัตถุดิบ การตลาด การขนส่งสินค้า และอื่น ๆ ที่ทำให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ต้องรู้จักใช้และเข้าใจสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถาบันการศึกษาจัดให้ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา คณะ รวมถึงสนามกีฬา

ต้องใส่ใจเรียนรู้ เช่นการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ลงเรียนวิชาพลศึกษา ต้องตั้งใจศึกษาดูงานให้เกิดโลกทัศน์ในการนำไปประกอบอาชีพ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การบรรยายต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น  หมั่นฝึกฝนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สามารถใช้งานได้ ฯลฯ

 

จะเห็นว่า การศึกษาไม่ใช่แค่รอเรียน เรียนให้ครบ จบหลักสูตร

แต่ต้องรู้ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็น ให้มีความสามารถสร้างสรรค์สร้างค่าได้จริง

รู้จักการดูแลสุขภาพ รู้กติกามารยาท จรรยาบรรณ เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ที่สำคัญต้องรู้นำความรู้ความสามารถไปใช้สร้างค่า สร้างประโยชน์ให้ดีขึ้น 

คือการเป็นบัณฑิตที่หมายถึงผู้รู้ คือมีความรู้ มีความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ รู้ดีรู้ชั่ว รู้ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติชั่ว รู้ตัวรู้หน้าที่ตน

 

การศึกษาจึงเป็นกระบวนสร้างความสามารถคนให้พร้อมทั้งเป็นพลเมืองดี มีค่าในการประกอบอาชีพให้ดีมีค่าเพิ่ม ตลอดเวลา คือค่าของความเป็นบัณฑิต graduated people คือผู้เรียนรู้แล้ว  

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2559 08:56 แก้ไข: 14 กันยายน 2559 08:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ