นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 649
ความเห็น: 0

สมรรถนะคนทันโลก

จะอยู่กับที่ ใช้ความรู้เดิม คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ทำตามความคิดตนไม่ได้ จึงต้องปรับตนให้ทันการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง และสานผลให้ได้ดี

 

 

 

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน ทั้งธรรมชาติ เทคโนโลยี สังคม

 

คนที่อยู่ได้ดีต้องสามารถปรับตัวได้ทัน ไม่ติดเป็นทุกข์ และต้องมีสมรรถนะดังนี้

 

1.  สมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะมีสิ่งต่างเปลี่ยนแปลงเร็วตลอดเวลา  จึงต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ ไม่ติดยึดกับความรู้เดิม และเรียนรู้จากการทำปรับใช้เพื่อให้ใช้ได้กับสถานการณ์ที่หลากหลาย ที่คาดไม่ถึงได้ดี

2.  สมรรถนะในการคิด หมายถึงการปรับการใช้ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติอารมณ์ให้เหมาะสม มีค่า เกิดประโยชน์ ที่มีความรู้ยังไม่พอต้องมีความคิด ที่ต้องแปลงให้เป็นไหวพริบ คือปรับให้เข้าเหตุการณ์ สถานการณ์ได้ทันที

3.  สมรรถนะในการเชื่อมโยงสัมพันธ์ เป็นปรับความคิดอารมณ์ให้ผสมผสานกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และผู้คน ที่มีความหลากหลาย แตกต่างกัน การเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นการผสมผสาน ผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่ยึดติดกับตัวเอง เพื่อให้เกิดความพอดี มีค่าเกิดประโยชน์ร่วมได้ดี

4.  สมรรถนะในการแสดงจริง เป็นการนำสมรรถนะทั้งสามมาใช้เป็นพฤติกรรมการแสดงออกจริง ที่เป็นบ่งบอกถึงความสามารถของแต่ละคนในการผสานประโยชน์กับคนอื่น ๆ ได้ดี คือพอดี มีค่า เป็นประโยชน์

 

นั่นคือสมรรถนะที่แต่ละคนต้องมี จะอยู่กับที่ ใช้ความรู้เดิม คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ทำตามความคิดตนไม่ได้ จึงต้องปรับตนให้ทันการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง และสานผลให้ได้ดี คือต้องตามให้ทันกับทุกอย่าง โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกตนและพฤติกรรมของตนเอง

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 August 2016 09:15 Modified: 27 August 2016 10:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ