นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 645
ความเห็น: 0

การกำหนดวิสัยทัศน์ตน

วิสัยทัศน์เป็นข้อกำหนดที่ได้จากการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับตนเอง ทั้งความถนัด ความชอบ ที่ต้องสามารถผลักดันตัวเองได้ เพราะเป้าหมายของความสำเร็จคือการลงมือทำด้วยความสนุก ท้าทาย และอยากทำ

 

 

การกำหนดวิสัยทัศน์คือการมองไปข้างหน้า ในอนาคตว่าสภาวะสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมตัวปรับตน พัฒนาตนให้สามารถใช้โอกาสให้เหมาะสมกับตนเอง ด้วยการพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยของตน เตรียมตัวพบและแก้ปัญหาและอุปสรรค

 

การกำหนดวิสัยทัศน์ตนเป็นการกำหนดอนาคตของตน ด้วยการคิดวิเคราะห์ทั้งสถานการณ์ในอนาคต วิเคราะห์ ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย ความรู้ความสามารถในอนาคตและปัจจุบัน ให้เห็นว่าอะไรต้องทำ ต้องพัฒนาให้ไปสู่ความพร้อมในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย

 

มองไปข้างหน้า คือการมอง วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต และกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะตนในอนาคตที่สอดคล้องกัน

 

มองตัวเอง เมื่อมองเห็นอนาคต ต้องกลับมามองตนเอง ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร เพื่อกำหนดกระบวนการเรียน การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ตามที่กำหนดตามวิสัยทัศน์

 

มองคนอื่น เป็นการมองหาต้นแบบและตัวอย่างทั้งดี และไม่ดี เพื่อเรียนรู้เป็นทางเลือก ข้อระวังในการพัฒนาตน

 

มองโอกาส นำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาหาโอกาส มีทางเลือกอะไรที่ดีบ้าง อย่างไร เพื่อใช้นำไปสู่การดำเนินการ

 

มองจุดด้อย เป็นการประเมินสิ่งที่ต้องการเร่งพัฒนาเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการพัฒนาตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องทำด่วยตนเอง

 

มองอุปสรรค อุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ทำได้ด้วยตนเอง จึงต้องหาตัวช่วย พึ่งพาคนอื่น จึงต้องมองไว้ว่าต้องพึ่งพาอะไรจากใคร

 

 

วิสัยทัศน์เป็นข้อกำหนดที่ได้จากการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับตนเอง ทั้งความถนัด ความชอบ ที่ต้องสามารถผลักดันตัวเองได้ เพราะเป้าหมายของความสำเร็จคือการลงมือทำด้วยความสนุก ท้าทาย และอยากทำ

 

ไม่ใช่ทำด้วยความเบื่อหน่าย ยุ่งยากลำบากใจตลอดเวลา จนไม่อยากทำอะไรที่ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2559 09:02 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2559 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ