นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 778
comment: 0

เรียนให้(ไม่)มีงานทำ

ต้องเรียนให้รู้จริง ฝึกฝน ฝึกทำงาน ฝึกใช้ความรู้ รู้กระบวนการทำงาน รู้แก้ปัญหา รู้จักการทำงานกับคนอื่น รู้จักการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เสร็จเฉพาะตน และต้องมีทักษะการใช้ไอทีและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

เป้าหมายของการเรียน คือเรียนให้มีงานทำ คือต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานสร้างค่าได้จริง

 

ปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดว่า เรียนแค่รู้ แค่จำ แค่ทำข้อสอบผ่าน จบการศึกษาได้รับปริญญาบัตร์ จึงละเลยการคิด การฝึก การทำให้ทำได้จริง การทำงานเป็น ทำงานให้มีค่า

 

การเรียนแค่สอบได้ แค่การไปสมัครสอบเข้าทำงานก็สอบไม่ได้แล้ว เพราะการเรียนรู้ที่ท่องจำก่อนสอบ เมื่อสอบผ่านก็ลืมหมดแล้ว คือสาเหตุแรกที่บัณฑิตไม่มีงาน คือสำเร็จเป็นบัณฑิตแต่สอบเข้าทำงานไม่ได้

 

 

การสอบเข้าทำงาน ปัจจุบัน ไม่ใช่สอบแค่ข้อเขียน ยังต้องสอบทักษะพิเศษ การใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อสอบผ่านยังต้องสอบสัมภาษณ์

 

การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนตัดสินสุดท้ายว่า ที่มีความรู้นั้นมีความสามารถจริง

 

จะเห็น การเรียนให้มีงานทำ คือต้องมีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง ทำงานเป็น รับผิดชอบในหน้าที่ แก้ปัญหาได้ เรียนรู้เป็น

 

การเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียน เรียนให้สอบผ่าน เรียนแบบหนีเรียน เรียนแบบไม่ฝึกฝนตนเอง ไม่เรียนทักษะที่ต้องการ คือการเรียนให้ไม่มีงานทำ เพราะไม่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอบคัดเลือกได้

 

แม้บางคนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกได้ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงาน หากทำงานไม่เป็น ทำงานแบบรอคำสั่ง ทำเท่าที่สั่ง งานผิดพลาด บริการไม่ดี 

 

การเรียนให้มีงานทำ ต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทำงานได้จริง ที่ต้องเรียนทั้งระบบ เต็มเวลาเรียน คือต้องเรียนให้รู้จริง ฝึกฝน ฝึกทำงาน ฝึกใช้ความรู้ รู้กระบวนการทำงาน รู้แก้ปัญหา รู้จักการทำงานกับคนอื่น รู้จักการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เสร็จเฉพาะตน และต้องมีทักษะการใช้ไอทีและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ดังนั้น การเรียนให้มีงานทำ ต้องหมั่นตรวจความรู้ ความสามารถเหล่านี้ หากทำได้ใคร ๆ ก็อยากรับไปทำงาน   

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 สิงหาคม 2559 09:48 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2559 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.51.69
Message:  
Load Editor
   
Cancel or