นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 821
ความเห็น: 0

เรียนให้(ไม่)มีงานทำ

ต้องเรียนให้รู้จริง ฝึกฝน ฝึกทำงาน ฝึกใช้ความรู้ รู้กระบวนการทำงาน รู้แก้ปัญหา รู้จักการทำงานกับคนอื่น รู้จักการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เสร็จเฉพาะตน และต้องมีทักษะการใช้ไอทีและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

เป้าหมายของการเรียน คือเรียนให้มีงานทำ คือต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานสร้างค่าได้จริง

 

ปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดว่า เรียนแค่รู้ แค่จำ แค่ทำข้อสอบผ่าน จบการศึกษาได้รับปริญญาบัตร์ จึงละเลยการคิด การฝึก การทำให้ทำได้จริง การทำงานเป็น ทำงานให้มีค่า

 

การเรียนแค่สอบได้ แค่การไปสมัครสอบเข้าทำงานก็สอบไม่ได้แล้ว เพราะการเรียนรู้ที่ท่องจำก่อนสอบ เมื่อสอบผ่านก็ลืมหมดแล้ว คือสาเหตุแรกที่บัณฑิตไม่มีงาน คือสำเร็จเป็นบัณฑิตแต่สอบเข้าทำงานไม่ได้

 

 

การสอบเข้าทำงาน ปัจจุบัน ไม่ใช่สอบแค่ข้อเขียน ยังต้องสอบทักษะพิเศษ การใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อสอบผ่านยังต้องสอบสัมภาษณ์

 

การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนตัดสินสุดท้ายว่า ที่มีความรู้นั้นมีความสามารถจริง

 

จะเห็น การเรียนให้มีงานทำ คือต้องมีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง ทำงานเป็น รับผิดชอบในหน้าที่ แก้ปัญหาได้ เรียนรู้เป็น

 

การเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียน เรียนให้สอบผ่าน เรียนแบบหนีเรียน เรียนแบบไม่ฝึกฝนตนเอง ไม่เรียนทักษะที่ต้องการ คือการเรียนให้ไม่มีงานทำ เพราะไม่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอบคัดเลือกได้

 

แม้บางคนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกได้ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงาน หากทำงานไม่เป็น ทำงานแบบรอคำสั่ง ทำเท่าที่สั่ง งานผิดพลาด บริการไม่ดี 

 

การเรียนให้มีงานทำ ต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทำงานได้จริง ที่ต้องเรียนทั้งระบบ เต็มเวลาเรียน คือต้องเรียนให้รู้จริง ฝึกฝน ฝึกทำงาน ฝึกใช้ความรู้ รู้กระบวนการทำงาน รู้แก้ปัญหา รู้จักการทำงานกับคนอื่น รู้จักการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เสร็จเฉพาะตน และต้องมีทักษะการใช้ไอทีและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ดังนั้น การเรียนให้มีงานทำ ต้องหมั่นตรวจความรู้ ความสามารถเหล่านี้ หากทำได้ใคร ๆ ก็อยากรับไปทำงาน   

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 August 2016 09:48 Modified: 21 August 2016 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ