นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 778
ความเห็น: 0

หลักสูตรพัฒนาสร้างค่าคน

ค่าการศึกษาจึงเน้นการสร้างค่าคนให้คนสร้างค่างาน

 

 

การศึกษาเป็นการทำให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติที่ดี สร้างค่าสร้างประโยชน์ให้แก่กัน ไม่เบียดเบียนเอาประโยชน์ส่วนตน

 

ในสมัยก่อนที่แต่ละคนต้องทำมาหากินด้วยตนเอง ฝึกฝนด้วยการทำ การสังเกต มีความรู้น้อย ทำให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ จนมีการเรียนรู้เป็นระบบ และมีการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้มากมาย

 

ปัจจุบัน มีความรู้มากมาย มีการจัดการเรียนการสอนความรู้ แต่ขาดการใช้ความรู้ การทำการปฏิบัติจริง แม้แต่ความรู้ในการประพฤติปฏิบัติยังต้องสอนกัน

แต่เป็นการสอนความรู้ที่นำไปใช้จริงไม่ได้ ทำให้คนขาดจิตวิญญาณการพัฒนาสร้างค่าจากตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง จึงได้แต่ทำตาม ทำให้คนมีความรู้ด้อยค่าเพราะพัฒนา สร้างค่าจากการใช้ความรู้ไม่เป็น

 

ผู้ที่สามารถสร้างค่าจาการศึกษาได้คือคนที่ทำเป็น คือหาความรู้ได้ ใช้ความรู้เป็น พัฒนาวิธีการ สิ่งที่ดี และดีกว่าตลอดเวลา

 

ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบอกความรู้ ปฏิบัติแบบทำตามคำสั่งคู่มือ ไม่สามารถพัฒนาคนให้มีการศึกษาที่ค่าสร้างค่าได้

 

หลักสูตรที่ทำให้คนสร้างค่าได้ต้องทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถของคน ไม่ใช่แค่จำความรู้ ตอบได้ สอบได้ แต่ต้องสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้ใช้ความรู้ รู้สร้างค่าความรู้ รู้พัฒนาสร้างค่างาน รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี ดีกว่า ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ใช่ตอบตามที่เรียนรู้ มีความรู้เดิม แต่อยู่ที่การคิดอธิบายด้วยเหตุด้วยผลว่ามีอะไรดี ดีกว่า คือคิดแบบพัฒนา ไม่ใช่คิดตามความรู้เดิม

 

หลักสูตรที่เน้นการพัฒนา จึงไม่เน้นสอนความรู้ แต่เน้นว่าจะทำอะไร ต้องรู้อะไร ใช้อะไร เน้นความคิดความอ่าน ประสบการณ์ใหม่ ๆ เน้นความสามารถที่นำมาใช้จริงและความสามารถการพัฒนาคือทำให้ดีกว่าเดิม

 

ค่าการศึกษาจึงเน้นการสร้างค่าคนให้คนสร้างค่างาน ไม่ใช่มีแต่ความรู้มากมายแต่ใช้งานไม่เป็น พัฒนางานไม่ได้ ศึกษาแบบตามความรู้จากคนอื่นเรื่อยไป  

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 August 2016 09:17 Modified: 19 August 2016 09:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 เปตอง, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ