นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 902
ความเห็น: 0

ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม

ปรับวิสัยทัศน์ แต่ไม่เปลี่ยนทิศทาง กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะผู้นำไม่ปรับตาม

 

 

วิสัยทัศน์ คือการปรับทิศทางการทำงานขององค์กร หลังมีการประเมินอนาคตเพื่อปรับให้สอดคล้องกัน

 

แต่ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ คือทำแค่ปรับวิสัยทัศน์ แต่ไม่เปลี่ยนทิศทาง กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะผู้นำไม่ปรับตาม และกระบวนการประเมินยังคงเดิม จึงทำให้ทิศทางและผลการพัฒนาองค์กรไม่เปลี่ยนตาม

 

ดังนั้น การทำให้การพัฒนาปรับทิศตามวิสัยทัศน์ การปฏิบัติจริงต้องปรับเปลี่ยนตาม

 

เริ่มต้นที่ทุกฝ่ายต้องปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในส่วนภารกิจหลัก การบริหารจัดการ และการสนับสนุน

 

กลุ่มบุคคลหลักที่ต้องปรับคือกลุ่มผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ทีมงาน และคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร อย่างในคณะ ตั้งแต่คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา กรรมการประจำคณะ หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ

 

ซึ่งการปรับการนำเป็นส่วนสำคัญเพราะหากผู้บริหารไม่ปรับเปลี่ยนทิศทางตามวิสัยทัศน์ บุคลากรคงไม่ปรับเปลี่ยนตาม

 

นอกจากปรับกระบวนการนำ ยังต้องปรับกระบวนการตามด้วยการพิจารณาผลงาน ผลการดำเนินงานต้องปรับตามวิสัยทัศน์ด้วย

 

 

ดังนั้น ทั้งการนำ การตาม จึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ที่ทุกคนทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติให้สอดรับกัน 

 


ปรับทิศ เปลี่ยนทำ ปรับนำ เปลี่ยนตาม

 

วิสัยทัศน์ คือการปรับทิศทางการทำงานขององค์กร หลังมีการประเมินอนาคตเพื่อปรับให้สอดคล้องกัน

 

แต่ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ คือทำแค่ปรับวิสัยทัศน์ แต่ไม่เปลี่ยนทิศทาง กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะผู้นำไม่ปรับตาม และกระบวนการประเมินยังคงเดิม จึงทำให้ทิศทางและผลการพัฒนาองค์กรไม่เปลี่ยนตาม

 

ดังนั้น การทำให้การพัฒนาปรับทิศตามวิสัยทัศน์ การปฏิบัติจริงต้องปรับเปลี่ยนตาม

 

เริ่มต้นที่ทุกฝ่ายต้องปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในส่วนภารกิจหลัก การบริหารจัดการ และการสนับสนุน

 

กลุ่มบุคคลหลักที่ต้องปรับคือกลุ่มผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ทีมงาน และคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร อย่างในคณะ ตั้งแต่คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา กรรมการประจำคณะ หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ

 

ซึ่งการปรับการนำเป็นส่วนสำคัญเพราะหากผู้บริหารไม่ปรับเปลี่ยนทิศทางตามวิสัยทัศน์ บุคลากรคงไม่ปรับเปลี่ยนตาม

 

นอกจากปรับกระบวนการนำ ยังต้องปรับกระบวนการตามด้วยการพิจารณาผลงาน ผลการดำเนินงานต้องปรับตามวิสัยทัศน์ด้วย

 

ดังนั้น ทั้งการนำ การตาม จึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ที่ทุกคนทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติให้สอดรับกัน 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2559 09:05 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2559 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ