นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 721
ความเห็น: 0

เกษตรประณีต

การเกษตรประณีต เป็นการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดตามธรรมชาติของสายพันธุ์นั้น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ความประณีตในการจัดการเพาะปลูกดูแลให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

 

 

ประณีต แปลว่า ละเอียดลออ พิถีพิถัน

 

การทำอะไรอย่างประณีต เป็นการทำด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน ละเอียดลออ ทั้งการทำให้ได้ผลที่ดี สมบูรณ์เต็มที่

 

Precision agriculture เป็นการทำการเกษตรที่ให้แม่นยำ ให้ได้ผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความเป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ดังนั้น precision agriculture จึงน่าจะสอดคล้องกับคำว่า เกษตรประณีต

 

การเกษตรประณีต เป็นการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดตามธรรมชาติของสายพันธุ์นั้น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ความประณีตในการจัดการเพาะปลูกดูแลให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด เช่น ข้าวโพดหวาทุกฝัก ผลไม้ทุกผล ฯลฯ ต้องได้ผลที่ดีมีความสม่ำเสมอกัน

 

การเกษตรประณีต ต้องการการจัดการน้ำ จัดการปุ๋ย จัดการสภาพแวดล้อมจัดการสภาพดิน สภาพการเพาะปลูกให้พอดีกับความต้องการของพืชที่ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดที่มีความสม่ำเสมอกัน

 

ต้องไม่ใส่ปุ๋ยให้ขาด ให้เกิน จึงต้องรู้ความต้องการของพืช รู้สภาพดินที่ปลูกว่ามีอะไร สภาพเป็นเป็นอย่างไรแล้วจัดการให้พอดีกับความต้องการของพืชตามอายุ และเวลาต่าง ๆ ของการผลิตพืช

 

ซึ่งทั้งหมดต้องการความรู้ ความประณีตในการจัดการ ให้เหมาะสม ไม่ใช่ปลูกพืชอะไร ที่ไหน ๆ ก็จัดการใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันที่ทำให้ขาด ๆ เกิน ๆ เกิดผลไม่เต็มที่ เกิดผลเสียต่อพืช ต่อดิน ต่อสภาพแวดล้อม เรียกว่าทำ ๆ ไป แบบไม่ตรงกับสภาพและความต้องการของพืช ทำให้ได้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ทำให้ต้นทุนสูง และสภาพดินสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

 

การเกษตรในปัจจุบัน นอกจากการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ดี มีมาตรฐานเดียวกัน ยังต้องมีกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร หรือ good agricultural practices (GAP) ด้วย

 

คือต้องปลอดภัยในการใช้ปัจจัยการผลิต แหล่งดิน การจัดการผลิต การใช้สารเคมีที่ไม่มีผลตกค้าง ไม่ใช้พื้นที่ผิดกฎธรรมชาติ ผิดกฎหมาย ไม่เอาเปรียบการใช้แรงงาน เพื่อให้สังคมอยู่ดีเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

 

เกษตรประณีต เป็นการเกษตรที่ต้องเอาใจใส่ ความประณีตในการจัดการผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด มีความสม่ำเสมอ มีมาตรฐานของผลผลิต การผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ความรู้ และกติกามาตรฐานการผลิต ซึ่งเป็นการยกมาตรฐานการเกษตรและมูลค่าให้สูงขึ้น ให้เป็นไปตามความต้องการของสากล

 

ซึ่งการเกษตรไทย ต้องเปลี่ยนการผลิตเชิงปริมาณ ขาดมาตรฐาน มาเป็นการเกษตรประณีตจึงสามารถยกระดับการแข่งขันที่ไม่ใช่การแข่งขันด้านราคาถูก แต่เป็นการเสนอของดีมีมาตรฐานแก่ผู้บริโภคให้คุณค่าที่ดีที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภค     

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 August 2016 09:48 Modified: 17 August 2016 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ