นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1034
ความเห็น: 0

เกษตรวัฒนธรรมไทย เกษตรจรรยาบรรณ

เกษตรวัฒนธรรมไทยจึงเป็นการเกษตรที่ปลอดภัยในผลผลิต ได้ของดีที่สุดตามธรรมชาติ และเป็นการเกษตรที่มีจรรยาบรรณที่ผลิตไม่ทำร้ายผู้บริโภค สภาพแวดล้อม เพราะเน้นการผลิตที่ทานเอง

 

 

การเกษตรไทยได้เปลี่ยนเป็นการเกษตรธุรกิจ ที่ผลิตแข่งขันเชิงปริมาณ เชิงราคา จนลืมค่าทางความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดสารตกค้างทั้งในผลผลิต มลพิษในสิ่งแวดล้อม และสภาพการผลิตที่เสื่อมโทรม

 

การเกษตรเชิงธุรกิจที่มุ่งทำมาหาเงิน ไม่ได้มุ่งทำมาหากิน ทำให้การทำเกษตรขาดจรรยาบรรณ คือไม่คำนึงถึงผลเสียความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม ที่ต่างจากการเกษตรสมัยดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทย

 

 

การเกษตรวัฒนธรรมไทย ที่เป็นการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารไว้ทานเอง จึงต้องสร้างความมั่นคงของสภาพแวดล้อมเพื่อตนเองในอนาคต รักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่การผลิตให้สามารถทำได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

 

โดยเฉพาะการผลิตเพื่อทานเองจึงต้องการความปลอดภัยไม่ให้เกิดสารตกค้าง ซึ่งเป็นจรรยาบรรณการผลิตไปในตัว

 

 

การเกษตรวัฒนธรรมไทย ที่เน้นการผลิตอาหารทานเอง เมื่อมีมากเกินจนใช้ทานไม่ทัน ใช้ไม่หมด จึงนำไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันกับเครือญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง หรือนำไปจำหน่ายที่เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่เพื่อการค้า

 

 

จะเห็นว่า เกษตรวัฒนธรรมไทยจึงเป็นการเกษตรที่ปลอดภัยในผลผลิต ได้ของดีที่สุดตามธรรมชาติ และเป็นการเกษตรที่มีจรรยาบรรณที่ผลิตไม่ทำร้ายผู้บริโภค สภาพแวดล้อม เพราะเน้นการผลิตที่ทานเอง

 

 

ประเทศไทย ยังไงก็ยังคงเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก จึงต้องปรับการทำการเกษตรแบบวัฒนธรรมไทย

ที่เน้นทั้งคุณภาพที่ดีที่สุดในการบริโภคคือผลิตให้ได้คุณภาพดีที่สุดตามธรรมชาติของพันธุ์พืชและสัตว์ ไม่เก็บเกี่ยวก่อนอายุ

และต้องใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ให้พอดี ไม่ขาดจนผลผลิตไม่ดี ไม่เกินจนมีผลตกค้างทั้งในผลิตภัณฑ์และในสภาพแวดล้อม

และต้องมีสำนึกทางจริยธรรม จรรยาบรรณ

 

 

การเกษตรวัฒนธรรมไทย จึงเป็นการเกษตรที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งในผลิตภัณฑ์ ในสภาพแวดล้อม และมีสำนึกที่ดีต่อผู้บริโภคคือการสำนึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้บริโภค จึงต้องการของดีที่ปลอดภัย และยั่งยืน จึงเป็นการเกษตรที่มีจรรยาบรรณที่ดี      

 

 

 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 August 2016 08:53 Modified: 16 August 2016 08:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Parisss'O, Ico24 บิวตี้, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ