นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 710
ความเห็น: 0

จงทำตามหน้าที่ อย่าทำตามประสบการณ์สันดานเดิม

ต้องใช้ความรู้ให้เกิดค่าได้จริงด้วยการทำจริง สร้างความท้าทายแก่ผู้เรียน สร้างประสบการณ์ จุดประกายความคิดใหม่ ๆ สอนให้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก สอนให้คิดวิเคราะห์คือคิดถึงผลได้ ผลเสีย ผลดี ผลกระทบ และผลที่ดีกว่า มีค่า มีประโยชน์มากกว่า สอนให้สอดคล้องและพอดีกับความต้องการ

 

 

การทำตามหน้าที่ หมายถึงการทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ขององค์กร และหน้าที่งานที่ทำ

 

 

หลายคนทำงานตามประสบการณ์เดิม ๆ หรือบางคนปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทำงานไม่ได้เพราะติดเป็นสันดานเดิมจนแก้ไม่ได้ จึงปรับตัวให้เข้ายุคร่วมสมัยเข้ากับเทคโนโลยีไม่ได้

 

 

จะเห็นว่า บริษัทผลิตกล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มที่เคยโด่งดังก็สูญหายได้หากไม่ปรับเข้าสู้ระบบดิจิตอล หรือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่เคยเป็นอันดับต้น ๆ ก็ล้มหายเพราะไม่สามารถปรับเข้าสู่สมาร์ทโฟนได้

 

 

ในการทำงาน เมื่อทิศทางวิสัยทัศน์ พันธกิจเปลี่ยน คนทำงานก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานให้ทัน ไม่ติดอยู่กับประสบการณ์เดิม บุคลิกนิสัยแบบเดิม ๆ เพราะนอกจากทำให้องค์กรล้าหลัง ไม่เจริญ จนอาจล้มละลายได้

 

 

ยิ่งคนที่เป็นอาจารย์ ผู้สอน ผู้จัดทำหลักสูตร ยิ่งต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ทันยุคทันสมัย ไม่ใช่ทำหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามที่เรียนมา แต่ต้องปรับให้ทันอนาคต เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 ปี ในการผลิตบัณฑิต จึงต้องมองไปข้างหน้าไม่ติดกับอดีต ติดประสบการณ์ ติดปัญหา ติดสันดานตนเอง

 

 

ในยุคที่ความรู้มีมากมายที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ต้องพัฒนาความสามารถคนให้สามารถจัดการการใช้ความรู้ให้เกิดค่า นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการพัฒนาความสามารถคน ไม่ใช่สอนความรู้ โดยเฉพาะรู้ที่ล้าสมัยใช้แบบเดิมที่เรียนมา

 

 

ต้องสอนให้ท้าทายให้เข้ากับสภาวการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา สอนให้รู้ทัน คิดทัน ปรับทัน ไม่ใช่สอนให้คิดตาม ทำตาม ต้องสอนให้คิดเอง ทำเอง พัฒนาเองได้

 

 

ต้องไม่ย่อหย่อนคุณภาพ เช่นตัดวิชาที่ยากออก รับคนที่มีความถนัดไม่ตรงสาขา เพราะกลัวว่าไม่มีใครมาเรียน ที่ทำให้หลักสูตรตกต่ำที่ลดรายวิชาที่สำคัญที่ยาก และผลิตคนที่มีความสามารถไปตรงสาขาออกไป

 

 

ต้องเน้นสอนให้สร้างค่า สอนกระบวนการจัดการการใช้ความรู้ให้เกิดค่าให้ได้ดี ดีกว่าเก่า คือสอนให้คิดสร้างค่า ไม่ใช่สอนให้รู้มีความรู้มากมายแต่ใช้ค่าไม่ได้

 

 

ที่สำคัญต้องเริ่มจากคนที่สอน ที่ต้องใช้ความรู้ให้เกิดค่าได้จริงด้วยการทำจริง สร้างความท้าทายแก่ผู้เรียน สร้างประสบการณ์ จุดประกายความคิดใหม่ ๆ สอนให้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก สอนให้คิดวิเคราะห์คือคิดถึงผลได้ ผลเสีย ผลดี ผลกระทบ และผลที่ดีกว่า มีค่า มีประโยชน์มากกว่า สอนให้สอดคล้องและพอดีกับความต้องการ ไม่ใช่แค่ทำได้ดีอย่างโทรศัพท์มือถือ แต่ต้องทำให้เป็นค่าเกิดค่าดีกว่า

 

 

นั่นคือ กระบวนการทำตามหน้าที่ที่ต้องทำ ไม่ทำตามประสบการณ์เดิม

 

ยิ่งใครที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ที่ติดเป็นสันดาน อาจสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมสูญพันธุ์ไป สิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ดีต้องปรับตัวได้ดีไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ              

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2559 09:12 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2559 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ