นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 800
comment: 2

self value development

ทำแบบรู้หน้าที่ตน รู้หน้าที่งาน รู้หน้าที่องค์กร จึงเรียกว่าเป็นคนพัฒนาค่าตนเองให้ดีมีค่าเสมอ

 

 

คนมีค่าได้ต้องมีความรู้ความสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้ตนเอง ให้ทำหน้าทีให้มีค่า เพิ่มค่า และทำให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

 

ก่อนทำอะไรได้ต้องการพัฒนาตนให้มีความสามารถเพื่อทำให้ตนมีดี

 

ขั้นต่อไปคือการนำความสามารถตนไปทำงานทำหน้าที่ให้มีค่า และทำหน้าที่ตนด้วยการพัฒนาให้มีค่าเพิ่มด้วยการทำงานทำหน้าที่ให้ได้ดีกว่าเดิม ทำให้ทันสมัย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเกิดมูลค่าเพิ่ม

 

และทั้งหมดต้องทำด้วยตนเอง ไม่ต้องคอยรับคำสั่งจากใคร ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ดี ดีกว่าเสมอ ทำแบบรู้หน้าที่ตน รู้หน้าที่งาน รู้หน้าที่องค์กร จึงเรียกว่าเป็นคนพัฒนาค่าตนเองให้ดีมีค่าเสมอ

 

โดยสรุปการมี self value development ประกอบด้วยพฤติกรรมดังนี้

 

พัฒนาตนเอง คือ รู้จักทำให้ตนมีดี

สร้างค่าตนเอง คือ รู้จักทำให้งานมีดีมีค่าเพิ่ม

ทำด้วยตนเองให้มีค่าเพิ่มค่าด้วยการทำให้ดีและดีกว่า

และไม่คอยรับคำสั่ง คือรู้จักหน้าที่ตน หน้าที่องค์กรที่ต้องช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น คือการทำให้ตนเป็นคนมีค่า

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 July 2016 08:14 Modified: 28 July 2016 15:49 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

อาจารย์ไม่ทันเห็นแน่เลยค่ะ คำว่า value เขียนไม่ถูกต้องทั้งสองที่เลยค่ะ 

ไม่เห็นจริง ๆ ครับ ขอบคุณ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.85.214.125
Message:  
Load Editor
   
Cancel or