นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 870
ความเห็น: 0

พัฒนาคนอื่น คือสร้างค่างานสร้างค่าตน

การทำให้คนอื่นรู้กฎ ระบียบ วิธีการทำงาน จัดระบบงานให้สะดวก เป็นการเพิ่มค่าการทำงานของทุกคน ด้วยการทำให้งานผิดพลาดน้อยลง ทำให้งานเร็วขึ้น ทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้มีคนช่วยทำงานเพราะสามารถทำงานได้เองมากขึ้น

 

 

การพัฒนาคนอื่นในที่นี้หมายถึงการทำให้คนอื่นในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทำงานของหน้าที่ตน

 

การเข้าใจระเบียบขั้นตอนการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและสบายใจ

 

เพราะส่วนใหญ่ที่ทำงานผิดพลาดเพราะไม่รู้ในระเบียบ ข้อกำหนด ทำให้การเสนอ การแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนผิดพลาด

 

ทำให้คนตรวจสอบต้องระวัง ต้องส่งคืนแก้ไข

 

คนรับคืนแก้ไขอารมณ์เสีย เสียเวลาทำงาน

 

การแก้ไขการทำให้ถูกต้อง ต้องทำให้ทุกคนมีความรู้ เข้าใจร่วมกัน เข้าใจตรงกัน

 

นอกจากเข้าใจตรงกัน ยังต้องปรับแบบฟอร์ม แสดงตัวอย่าง และปรับกระบวนการทำงานให้ง่าย ใช้เทคโนโลยี ใช้ข้อมูลที่มีเข้าช่วย ให้มีการกรอกข้อมูลให้น้อยที่สุด ความผิดพลาดก็จะน้อยไปด้วย

 

เช่นการขอเดินทางไปทำงาน แค่กรอกชื่อข้อมูลของคนนั้นก็ขึ้นมาหมด เหลือให้กรอกวันเวลาออกเดินทางไปกลับ ก็คำนวณค่าใช้จ่ายได้ เป็นต้น

 

หรือหากเป็นเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีการสอบถามให้ช่วยแก้ปัญหา ก็ควรมีการบอกวิธีการแก้ไขเพื่อต่อไปมีปัญหาก็สามารถแก้ได้เอง

 

รวมทั้งการนำข้อผิดพลาดไปเผยแพร่จุดที่ผิดพลาด วิธีการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนได้ทราบและใช้ร่วมกัน

 

การทำให้คนอื่นรู้กฎ ระบียบ วิธีการทำงาน จัดระบบงานให้สะดวก เป็นการเพิ่มค่าการทำงานของทุกคน ด้วยการทำให้งานผิดพลาดน้อยลง ทำให้งานเร็วขึ้น ทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้มีคนช่วยทำงานเพราะสามารถทำงานได้เองมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังต้องทำหน้าที่ตนให้ดีเพื่อให้งานถูกต้องและมีคุณภาพ แต่งานจะง่ายและผิดพลาดน้อยลง รวดเร็วขึ้น มั่นใจ สบายใจขึ้น คือค่าการทำให้คนอื่นพัฒนามีความรู้การทำงานในหน้าที่เรา

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2559 07:38 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 07:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ