นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1049
ความเห็น: 0

จัดการเวลาทำงาน

การให้เวลาให้เพียงพอกับการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงได้ดี เสร็จทันเวลาและบรรลุเป้าหมาย

 

 

เวลามีผลต่อการทำงานทุกงานและทุกคน

 

คนที่จัดการเวลาทำงานได้ดีย่อมมีผลต่อความสำเร็จของคน ของงาน และอนาคต

 

 

การจัดการเวลาทำงาน หมายถึงการให้เวลาให้เพียงพอกับการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงได้ดี เสร็จทันเวลาและบรรลุเป้าหมาย

 

 

หลายคนจัดเวลาได้ไม่ดี ให้เวลาน้อยไป ควบคุมเวลาการทำงานไม่ได้ ส่งผลให้ทำงานไม่ทัน ส่งงานไม่ทัน ผลงานออกมาไม่ดี ผิดพลาด

 

ยิ่งเป็นการจัดเวลาในการทำหน้าที่การเรียนส่งผลต่อทั้งผลการเรียนในปัจจุบัน และความสามารถตลอดไป หากไม่สามารถจัดเวลาให้เกิดผลเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 

การจัดการเวลาทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องฝึกและไม่สามารถคัดลอกเลียนแบบใคร เพราะแต่ละคนมีความสามารถ มีประสบการณ์ต่างกัน

 

 

การจัดการเวลาทำงาน เป็นการให้เวลาทำงานทำหน้าที่ในแต่ละชิ้น แต่ละงานอย่างเพียงพอ จนทำให้งาน หน้าที่นั้นสำเร็จด้วยดี เสมอ

 

ดังนั้น ในการทำงาน ทำหน้าที่ทุกครั้ง ต้องหมั่นฝึก หมั่นเรียนรู้การทำ การปฏิบัติของตนเองว่า ต้องใช้เวลาเท่าไร อย่างไร ต้องจัดระบบ จัดการอย่างไร เพื่อให้การทำงานทำหน้าที่ทุกครั้งสำเร็จทันเวลา ไม่ถูกเวลาบีบจนเสียงาน เสียความเชื่อถือ

 

 

ข้อสำคัญของการจัดการเวลาให้งานสำเร็จ ต้องจัดการที่ตัวเองให้มากที่สุด และคนอื่นอาจเป็นสาเหตุทำให้งานไม่สำเร็จได้ จึงต้องทำความรู้จักคนอื่นเพื่อมาจัดการในส่วนตัวเองให้เข้ากับทุกอย่าง หากต้องการความสำเร็จของงานที่ดี

 

การจัดการเวลาเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของงานและของคน จึงต้องฝึกให้เหมาะสมและสามารถควบคุมงาน หน้าที่ให้สู่ความสำเร็จที่ดี

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 July 2016 10:07 Modified: 18 July 2016 10:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้, Ico24 เปตอง, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ