นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1032
comment: 0

ตัวชี้วัดการพัฒนาเชิงรุก

กำหนดตัวชี้วัดให้เป็นเชิงรุกที่วัดที่ผล จากการ “ได้รับ” เป็น “การมีการพัฒนา”

 

 

การพัฒนาหมายถึงการทำให้ดีขึ้น ที่ต้องทำให้มีค่ามากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน เป็นจริงและเชื่อถือได้

 

การวัดการพัฒนาจึงต้องวัดที่ผล ไม่ใช่วัดที่กิจกรรมที่ทำแล้วไม่มีผลได้ที่พัฒนา คือทำแล้วไม่ดีขึ้น แต่เป็นภาระที่ต้องทำ

 

การกำหนดตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นกิจกรรม จึงเป็นตัวชี้วัดเชิงรับ เช่น

 

มีการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่นับเป็นกิจกรรม นับจำนวนคนเข้าร่วม

 

การนับผู้ได้รับการอบรม การศึกษาพัฒนา และไม่มีผลงานเชิงพัฒนา

 

 

เพื่อให้เกิดผลที่เป็นการพัฒนาจริง ควรกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นเชิงรุกที่วัดที่ผล จากการ “ได้รับ” เป็น “การมีการพัฒนา”

 

ซึ่งไม่ใช่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเปิดโอกาสให้ แต่ต้องมีผลของการพัฒนาจริง ที่วัดจากผลงาน ชิ้นงาน ระบบงาน ที่ดีมีค่าเพิ่ม ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลา เพิ่มความสามารถ และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ดี   

 

เช่น มีผลงานที่พัฒนาด้วยตนเอง หรือการศึกษาอบรมแล้วนำมาพัฒนาระบบงาน

 

การมีระบบงานที่เร็วขึ้น มีการลดขั้นตอนการทำงาน มีโปรมแกรมการใช้งาน มีระบบสนับสนุนการใช้บริการ

 

มีความสามารถสูงขึ้น ใช้ไอทีได้ดีมีค่าเพิ่ม พูดภาษาอังกฤษได้

 

มีพฤติกรรมที่ดี เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร การสรวมหมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัยแทนสรวมกันยาม

 

การวัดผลเชิงรุกจะเป็นผลจากการร่วมมือร่วมใจให้เกิดคุณภาพของทุกคน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง  หรือสักแต่ทำ เช่น

จัดฝึกอบรม กิจกรรมโน่นนี่ แต่ผลจริงไม่เกิดก็ไม่มีคุณภาพจริง ไม่ดีจริง

ยิ่งเป็นการทำของคนมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา นอกจากแสดงภาพไม่ดีจริง ยังเป็นต้นแบบไม่ดีแก่นักศึกษาและประชาชนด้วย

และยังเป็นทั้งภาระในการจัดกิจกรรม ทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และเป็นปัญหาแก่การทำงาน สังคมที่มารับบริการ ด้วย “ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากติดการติดอบรม ประชุมวางแผนการพัฒนา” แต่กลับมาเหมือนเดิมทุกปี

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กรกฎาคม 2559 08:55 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2559 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.67.179
Message:  
Load Editor
   
Cancel or