นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1015
ความเห็น: 0

การจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะตกในข้อใดข้อหนึ่ง หรือควบคุมตนเองไม่ได้ หรือมัวไปควบคุมคนอื่นแทนการควบคุม ปรับที่ตนเอง

 

 

 

ทุกคนที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถจัดการตนเองได้ให้อยู่ในเป้าหมายของตนเอง

 

การจัดการตนให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. ความเชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถของตน ต้องรู้จักตนเองและเชื่อมั่นว่าตนเองมีค่า และวางเป้าหมายตามคุณค่านั้น

 2. การควบคุมพฤติกรรมประจำวันของตัวเอง ตั้งแต่นิสัย อารมณ์ ความเชื่อ การแสดงออกในชีวิตประจำวัน ให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

ทั้งการกิน การนอน การพักผ่อน หลักในการเป็นอยู่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ที่พร้อมที่สามารถควบคุมตนสู่เป้าหมาย

คนส่วนใหญ่ที่ยังไมสำเร็จเพราะไม่ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประวันของตน  จึงทำให้หลุดเส้นทางสู่ความสำเร็จ ที่อยากได้ดีแต่พฤติกรรมการกระทำไม่เปลี่ยน จึงไม่ทำให้ดีขึ้น

 

3. จัดการเวลาให้ไปสู่เป้าหมาย คือการใช้เวลาในกิจกรรม ภารกิจที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

ที่ต้องใส่เวลา สมาธิที่เน้นให้เกิดผลตามเป้าหมายได้จริง ไม่ใช่แค่ทำตามเวลาที่ผ่านไปแต่ไม่เกิดผลจริง เช่นการลงทุนเรียนรู้และไม่พัฒนาความสามารถไปใช้งานจริง คือเรียนจบแต่ความสามารถไม่มีจริง ใช้ทำให้เกิดค่าจริงไม่ได้ จึงต้องจัดตัวเองให้ทำกิจกรรมให้เกิดผลกับเวลาที่จัดให้ จึงต้องเน้นทั้งผลและเป้าเวลา

 4. ควบคุมทักษะการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษา อากัปกิริยาการสื่อสู่เป้าหมายและรับจากเป้าหมาย ซึ่งเป็นทั้งประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนและการใช้ความสามารถสู่คนอื่น

ที่สำคัญต้องว่าไปสู่ความสำเร็จ อย่ามุ่งเอาชนะคน แต่ต้องเน้นการเอาชนะใจคนให้ร่วมไปสู่ความสำเร็จ  

 5. ควบคุมกระบวนการทำงาน ที่เป็นการควบคุมตนเองให้สามารถทำงานกับคนอื่นได้ดี ต้องทำงานมุ่งแก้ปัญหา ไม่สร้างปัญหาระหว่างบุคคล ด้วยการหากลวิธีปรับที่ตนเอง ควบคุมตนเอง

 

การควบคุมตนเองสู่ความสำเร็จ มีความสำคัญในทุกข้อ เพราะบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งก็มีผลต่อการพัฒนาสู่เป้าหมาย

และเน้นการควบคุม การปรับ การแสดงที่ตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ กับคนอื่น คือการควบคุมที่ตนเอง

 

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะตกในข้อใดข้อหนึ่ง หรือควบคุมตนเองไม่ได้ หรือมัวไปควบคุมคนอื่นแทนการควบคุม ปรับที่ตนเอง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2559 15:38 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2559 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ