นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 969
comment: 0

บุคลิกคนทำงานยุคปัจจุบัน

ต้องมีบุคลิกที่สามารถปรับตัว ตื่นตัว สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ด้วยทัศนะคติที่ดี 

 

 

ในยุคที่ทุกอย่างปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีความรู้เทคโนโลยีมากมาย คนที่สามารถทำงานให้ก้าวหน้าก้าวไกลและเป็นอยู่อย่างมีความสุข ต้องมีบุคลิกที่สามารถปรับตัว ตื่นตัว สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ด้วยทัศนะคติที่ดี ซึ่งต้องมีและปรับบุคลิกประกอบด้วย

 

1. มีความยืดหยุ่น ไม่ติดยึดติดกรอบ นอกจากผลของค่า ประโยชน์ และความดี

2. มีการปรับได้กับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปได้ดี ทั้งคน สภาพแวดล้อม ความรู้ เทคโนโลยี และเลือกปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดี

3. เรียนรู้และสามารถปรับใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

4. เปิดกว้างสร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นตัวเอง ไม่ติดปัญหาอุปสรรคใด ๆ เปิดรับทุกอย่าง

5. มีทัศนะคติเชิงบวก รู้จักใช้แต่สิ่งดี ๆ ด้านบวก คิดบวกเสมอ ไม่คิดติดด้านลบและนำด้านลบมาใช้

6. มุ่งมั่นอดทน ในการทำทุกอย่างที่ดีต้องมีความมุมานะ อดทน สู่เป้าหมายที่ดี

 

เมื่อมีทัศนะคติที่ดี ที่เป็นบวก สร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตสนุก มีความสุข ที่ปรับความคิด ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างพอดี

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 08:57 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 08:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Poonim, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.222.93
Message:  
Load Editor
   
Cancel or