นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 594
ความเห็น: 0

ทำงานอย่างมีกลยุทธ์

คือการทำงานให้คนเก่ง ก้าวหน้า และพัฒนา

 

 

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ เป็นการทำงานอย่างมีเป้าหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ความต้องการ และคนทำ

 

ที่สำคัญการทำงานอย่างกลยุทธ์ ต้องมีวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ และความต้องการของแต่ละคน จึงไม่ใช่ทำแบบเดียวกันในทุกสถานการณ์

 

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ที่มุงความสำเร็จของงานตรงกับความต้องการและสภาพการณ์ ที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาอุปสรรค

 

ในการทำงานทำหน้าที่ส่วนตนก็ต้องมีความมุ่งมั่น มีค่านิยมว่าต้องการทำงานให้ดีอย่างไรไว้ยึดถือ

 

ต้องรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน

ต้องรู้จักองค์กรทั้งหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อปรับวิธีการทำงานของตนให้สอดคล้องกัน

ต้องรู้จักการใช้โอกาสคือการนำจุดเด่นของตนและเพื่อนร่วมงานออกมาใช้

ต้องรู้จักป้องกันจุดด้อยของตนและคนอื่น ๆ ด้วยการนำจุดเด่นของแต่ละคนมาทดแทน

ต้องวิเคราะห์แยกแยะคนแต่ละคนว่ามีจุดบกพร่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน ความสำเร็จของงาน แล้วปรับตัวให้เท่าทัน

 

เช่น บางคนขี้ลืมก็ต้องคอยตามคอยเตือน บางคนสะเพร่าก็ต้องตรวจให้รอบคอบขึ้น

 

และส่วนใหญ่ของคนมักเป็นคนที่ทำงานได้ดี ก็ไม่ต้องดูแลมาก เพื่อนำเวลาไปดูแลตรวจตรากับผู้ที่มีข้อจำกัด

 

สิ่งที่ต้องเข้าใจคือทุกคนมีดี มีเด่น มีข้อจำกัดต่างกัน กลยุทธ์คือการปรับให้เข้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพื่อความสำเร็จ รวดเร็วของงาน

อย่าดึงจุดด้อยมาสร้างปัญหา ภาระในการทำงานร่วมกัน

 

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ ต้องมีการพัฒนาให้ดี ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ต้องให้เท่าเทียมและดีกว่าคนอื่น จึงต้องดูติดตามการทำงานของคนอื่น ที่อื่นว่ามีอะไรบ้าง แล้วนำมาวิเคราะห์กับความสามารถของตน ของเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างจุดดีเด่นของงาน

 

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ ต้องมีการเลือกใช้คนให้ตรงกับจุดเด่น และป้องกันจุดด้อยด้วยการเติมเสริมกันและกัน

 

สิ่งที่ต้องจำไว้ในการทำงาน ไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จไปวัน ๆ ครั้ง ๆ ไป แต่ต้องทำงานให้มีความก้าวหน้า มีค่าเพิ่มทั้งผลงาน และคนทำงานด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วนำมาใช้อย่างเป็นระบบจึงสามารถเพิ่มค่างานได้

 

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ ต้องมีความรู้กว้าง มีความสามารถหลากหลาย ให้เลือกใช้ได้ตรงตามแต่องค์ประกอบและสถานการณ์ จึงต้องมีข้อมูลและความพร้อมของทักษะเพื่อเลือกใช้และปรับวิธีการได้ทันที และวัดจากประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ไม่มีปัญหา มีค่าเพิ่ม มีความสนุก ก้าวหน้า และท้าทาย คือการทำงานให้คนเก่ง ก้าวหน้า และพัฒนา

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 June 2016 09:43 Modified: 17 June 2016 09:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ