นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 717
ความเห็น: 0

การสอนเพื่อพัฒนาคน 3.สอนทำงาน

การทำงานที่ดีต้องรู้จักการปรับให้เข้ากับคนอื่น เพื่อนร่วมงาน รู้จักเรียนรู้จากคนอื่น รู้จักการพัฒนาคนอื่น รู้จักหน่วยงาน องค์กรว่ามีหน้าที่อะไร มีเป้าหมายอะไร เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ให้ได้ดีมีค่า เป็นประโยชน์ เพราะบางความรู้อาจไม่เหมาะกับบางสถานการณ์ที่ใช้แล้วอาจเกิดปัญหา มากกว่าเกิดค่าเกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

สุดท้ายของการพัฒนาคน นอกจากรู้เรียน รู้หา รู้ใช้ที่หลากหลาย ให้เกิดค่า และรู้พัฒนาแล้ว นั่นคือการสร้างคุณสมบัติภายในของผู้เรียน แต่การสร้างค่าจริงคือต้องนำมาใช้งาน คือใช้ความรู้ความสามารถทำงานได้จริง

 

 

 

การเรียนรู้การทำงาน นอกจากการทำงานของตนเอง ยังต้องรู้การทำงานของคนอื่น การทำงานกับคนอื่น การทำงานให้หน่วยงาน องค์กร นายจ้าง ลูกค้า ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ประเทศ และโลก ในฐานะคนทำงานของหน่วยงาน ขององค์กร ของพลเมือง ของพลโลก ที่ต้องอาศัยร่วมกัน ไม่ใช่ใช้ความความรู้ในฐานะของตนเองเท่านั้น 

 

 

 

การทำงานที่ดีต้องรู้จักการปรับให้เข้ากับคนอื่น เพื่อนร่วมงาน รู้จักเรียนรู้จากคนอื่น รู้จักการพัฒนาคนอื่น รู้จักหน่วยงาน องค์กรว่ามีหน้าที่อะไร มีเป้าหมายอะไร เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ให้ได้ดีมีค่า เป็นประโยชน์ เพราะบางความรู้อาจไม่เหมาะกับบางสถานการณ์ที่ใช้แล้วอาจเกิดปัญหา มากกว่าเกิดค่าเกิดประโยชน์ 

 

 

 

การใช้ความรู้การทำงานจึงต้องปรับให้เข้ากับคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเป็นประเทศ ชุมชน พลโลก 

 

 

 

การทำงานคือการสร้างค่าที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการ สถานการณ์ 

 

 

 

การทำงานให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าทำงานดีอย่างไรก็ไม่เกิดค่า เป็นประโยชน์ ที่ยังมียังเป็นปัญหาอยู่ 

 

 

 

การทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญสูงสุดของการใช้ความรู้ จึงต้องเรียนรู้เพื่อการใช้ความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์จริง จึงทำให้คนมีค่า มีความรู้ มีการศึกษา มีค่าในการทำงานที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ใช่อวดดี อวดรู้ ที่สำคัญต้องรู้ความรับผิดชอบคือการใช้ความรู้ทำงาน สร้างค่า สร้างประโยชน์ให้เหมาะสมกัน

 

 

 

คนพัฒนาแล้ว ต้องหาความรู้และเรียนรู้เป็น ใช้งานเป็น และทำงานเป็นคือรู้ใช้ความรู้ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตามคุณค่าและหน้าที่ และมีหน้าที่พัฒนาร่วมกัน 

 

 

 

 

 

และไม่ว่า การสอนจะเป็นอย่างไร คนพัฒนาได้ด้วยการเรียน และการเรียนให้มีค่า ไม่ใช่แค่เรียนให้มีความรู้ความสามารถ แต่ต้องพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้เพิ่มคือมีความส่ามารถในการเรียนรู้ รู้จักใช้ความรู้ และรู้จักการทำงานให้เกิดผลเกิดประโยชน์ เกิดค่า คือหน้าที่ของผู้เรียน 

 

 

 

อยากได้ดีเป็นคนมีค่าต้องพัฒนาตน พัฒนาการทำงาน สร้างประโยชน์ สร้างคุณค่า

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2559 09:11 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2559 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ