นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 801
ความเห็น: 0

ค่าที่เปลี่ยนแปลง

ให้ค่าทางการเงิน และค่าการคิดแทนมาเป็นระบบมาตรฐานมากกว่าคุณค่าจากความสามารถของคนและการทำสิ่งใหม่ ๆ จึงทำได้แค่คิดตาม ทำตามที่คิดแทนให้เท่านั้น

 

 

วันนี้การให้ค่าคนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเป็นระบบ

 

อย่างการเรียกคนขึ้นเครื่องบิน เดิมจะให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็กได้ขึ้นก่อน ตอนนี้คนได้ขึ้นเครื่องก่อนคือคนที่ซื้อตั๋วแพงกว่า

 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องเป็นผ่านฝึกอบรมเท่านั้น ไม่คิดเรื่องประสบการณ์มามากน้อยอย่างไร จึงตรวจประเมินกันตามเกณฑ์เท่านั้น

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาตรงกับชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ทำให้เปิดหลักสูตรใหม่ที่ไม่มีผู้มีวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกันเปิดไม่ได้ เปิดได้เฉพาะสาขาที่มีหลักสูตรนั้นมาก่อนเท่านั้น

 

การจัดการเรียนการสอน ก็ยึดแต่อาจารย์ประจำ คนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำสอนได้ไม่เกิน 50% ของรายวิชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ได้

 

แสดงถึงการให้ค่าได้เปลี่ยนไปจากค่าทางสังคมเป็นค่าทางการเงิน

 

ค่าประโยชน์ของประสบการณ์เป็นค่าทางระบบ กฎเกณฑ์ และเอกสาร ตามกรอบเท่านั้น

 

แต่การสร้างประโยชน์ต้องเป็นค่าทางนวัตกรรม ผสมผสานสิ่งใหม่ ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีมีค่ากว่าเดิม ที่ต้องผสมผสานศาสตร์ให้เป็นสิ่งใหม่ ที่เกิดจากการคิดของคนที่แตกต่างจากกรอบมาตรฐานเดิม

 

อย่างไรก็ตาม เป็นการให้ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับยุคปัจจุบัน สำหรับคนปัจจุบัน ที่ให้ค่าทางการเงิน และค่าการคิดแทนมาเป็นระบบมาตรฐานมากกว่าคุณค่าจากความสามารถของคนและการทำสิ่งใหม่ ๆ จึงทำได้แค่คิดตาม ทำตามที่คิดแทนให้เท่านั้น

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 June 2016 09:48 Modified: 01 June 2016 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ