นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1023
ความเห็น: 1

ผู้นำที่ทรงพลัง

การนำที่ทรงพลัง เป็นการใช้พลังจากทุกคน จึงต้องรู้ใครมีพลังอะไร จะพัฒนานำใช้สร้างค่าได้ ต้องกำจัดปัญหาและอุปสรรคให้ทุกอย่างเดินได้อย่างถูกต้องและมีค่า ต้องสร้างแรงจูงใจให้ถูกทางถูกค่า 

 

 

ผู้นำไม่ใช่แค่การมีตำแหน่งหน้าที่ มีอำนาจวาสนา แต่ต้องทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้จึงต้องทำให้มีพลังคือความสามารถในการขับเคลื่อนงาน การทำงาน

 

ต้องมีบุคลิกและการกระทำที่มีคุณภาพ คือที่เป็นคุณเป็นค่าดึงดูดความเชื่อถือของผู้คนเพื่อให้คนเชื่อในสิ่งที่จะนำด้วยการทำนำไม่ใช่แค่พูดนำ

 

มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในภารกิจที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค์กรเพื่อใช้พละกำลังกับเป้าหมายและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปทุ่มเทเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ภารกิจหลักทำให้คนอื่นทำตามที่ตนอยากทำจนเสียเป้าหมายของงานขององค์กร

 

มีการวัดผลและให้คุณค่าที่เชื่อถือและสร้างค่าได้ ต้องให้ค่าตรงกับผลได้ของภารกิจเพื่อให้คนมาช่วยทำพัฒนาค่าของภารกิจ ที่สำคัญต้องไม่ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี และทำให้คนทำดีไม่ทำสิ่งดี ๆ เพราะไม่มีค่า

 

ใช้พลังความสามารถของคนในองค์กรหรือทีม ผู้นำไม่ใช่คนที่ต้องทำงานเอง แต่ต้องทำให้ทุกความสามารถของคนในทีมในองค์กรสามารถแสดงค่าได้เต็มที่ ดังนั้นผู้ต้องหมั่นศึกษารู้จุดเด่นจุดด้อยของทุกคนเพื่อใช้ให้เกิดพลังให้เต็มความสามารถและไม่ใช้จุดด้อยสร้างปัญหา ต้องคอยลดปัญหาอุปสรรคและเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้ความสามารถให้เกิดค่าได้ดีที่เป็นการเพิ่มพลังให้คนทำงาน

 

เปรียบเทียบผลและการกระทำกับสิ่งที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการสอดส่องศึกษาเพื่อการพัฒนาภารกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นคำติ คำบ่น คำชม หากส่วนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภารกิจก็สามารถนำมาใช้ได้

 

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และตลอดเวลา ที่เป็นการตระหนักและให้ความสำคัญ ต้องถือว่าทุกส่วนที่เป็นภารกิจหลักคือหน้าที่ ต้องช่วยดูแลให้กำลังใจและสนับสนุน

 

เรียนรู้และตื่นตัวเสมอ ผู้นำที่ต้องหมั่นเรียนรู้เพื่อนำมาใช้นำและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลได้เสียขององค์กร ไม่ปล่อยปละละเลยในทุกปัญหา

 

ศึกษาและให้การเรียนรู้แก่ทุกคนเสมอ ผู้ต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งจากภายนอกและภายใน และให้ข้อแนะนำ ให้การศึกษาพัฒนาแก่ทุกคน รวมทั้งสนับสนุนให้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลจริง

 

ต้องสื่อสารและกระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์กร เป็หน้าที่สำคัญของผู้ที่ต้องสื่อสารให้ทุกคนรับรู้เข้าใจ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการใช้ พัฒนาความสามรถให้ดีมีค่ายิ่งขึ้น

 

 

การนำที่ทรงพลัง เป็นการใช้พลังจากทุกคน จึงต้องรู้ใครมีพลังอะไร จะพัฒนานำใช้สร้างค่าได้ ต้องกำจัดปัญหาและอุปสรรคให้ทุกอย่างเดินได้อย่างถูกต้องและมีค่า ต้องสร้างแรงจูงใจให้ถูกทางถูกค่า ต้องทำตนเป็นต้นแบบและสนับสนุนให้ถูกทางถูกวิธี และไม่สนับสนุนไม่ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ดี

 

อย่าใช้พลังแบบหารยาว ที่แสดงว่าไม่ได้บริหารจัดการอะไรเพราะทำให้สูญเสียพลังดี ๆ และต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีความสามารถ ความมุ่งมั่นต่างกัน จึงต้องทำความรู้จักคนในองค์กรจริง ๆ จะได้ร่วมใช้พลังให้ตรงคน ให้ตรงทิศ พัฒนาให้ตรงทาง

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 May 2016 08:33 Modified: 27 May 2016 08:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
27 May 2016 09:21
#105088

การบริหารที่นำระบบ "หารยาว และเสมอภาค" ย่อมทำให้เกิดสูญเสียพลังไปอย่างสิ้นเชิง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ