นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 648
ความเห็น: 0

พุทธศาสนากับการพัฒนาตน

ขอให้ทุกคนมีความสุข ความก้าวหน้าด้วยการทำหน้าที่ตามความเป็นจริง อย่าคิดไปเองให้เป็นทุกข์ ความสุขก็จะมี ความก้าวหน้าก็จะมา ด้วยการทำหน้าที่ตนให้ดี ถูกวิธี ตรงกับความเป็นจริง คือทำให้มีธรรมะ คือธรรมชาติที่เป็นจริง และมีคุณธรรมคือทำในสิ่งที่เป็นคุณ

 

 

 

วันนี้เป็นวิสาขบูชา เป็นวันพระ จึงขอนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตน ด้วยการใช้ อริยสัจสี่ ที่ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรจ และมรรค

 

ทุกข์คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คิด ที่หวัง หรือคิดผิดจึงผิดหวัง

เรียนไม่สมหวัง ทำงานได้ดังหวัง คิดทำไม่ได้ดังหวัง จึงทำให้เป็นทุกข์

 

 

สมุทัย เป็นการหาเหตุแห่งทุกข์ เพราะทุกอย่างมีที่มาเป็นเหตุทั้งนั้น จึงต้องไปดูว่า ที่ไม่ได้ดังหวังทำให้เป็นทุกข์นั้น เกิดจากอะไร 

เรียนไม่สมหวัง ต้องดูว่าเรียนอย่างไร ตั้งใจ ทุ่มเท ทำหน้าที่การศึกษาหาความรู้มากน้อยเพียงใด มีสมาธิ ใส่ใจมากพอหรือไม่ ใช้วิธีเรียนถูกกับตนเองหรือไม่ มีความสามารถในการเรียนแบบใด มากน้อยเพียงใด

ถ้ามีความสามารถน้อย จำไม่แม่นก็ต้องให้เวลามากขึ้น ต้องหาวิธีการเรียนของตัวเองให้เจอ ถ้าหาไม่เจอก็แก้ไม่ได้

 

การทำงานก็เช่นกัน การทำงานไม่ก้าวหน้า ไม่สำเร็จ นั้นเกิดจากอะไร รู้หรือไม่ว่า ความก้าวหน้าคืออะไร ต้องมีอะไร ต้องทำอะไร ไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ บ่นว่าแต่งานมาก ทำไม่ทัน ดูว่าได้ทำงานเต็มที่ เต็มเวลา หรือไม่

ดูว่า มาสาย ไปก่อนเวลา เวลางานก็มัวแต่ทำเรื่องส่วนตัว แต่งหน้าทาปาก คุยโน่น นินทานี่ คอยดูคนโน้น ระแวงคนนี้ คิดแต่ว่าตำหนิคนโน้นไม่เข้าท่า หัวหน้าไม่เข้าที ฯลฯ ทำให้เวลาสมาธิหมดไป ไม่ได้งาน จึงทำงานไม่ทัน เพราะไม่ได้ทำงาน ไม่ใช่งานมาก ที่มากไม่ใช่ทำงาน

 

อีกเหตุที่ทำให้เรียน ทำงาน ทำหน้าที่ไม่ได้ดี คือความพร้อมของร่างกาย ไม่ใช่ความเจ็บป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพให้ดี ให้พร้อม ว่ากิน นอน ออกกำลัง ให้สภาพกาย ใจ พร้อมทำหน้าที่ได้ดีที่สุดหรือไม่

ไม่กินเกิน ไม่กินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่กินให้เป็นปัญหา กินของที่จำเป็นต่อร่างกาย กินอาหารให้ครบถ้วนครบหมวดหมู่

นอนให้อิ่ม หมายถึงนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอ พอดี ตื่นมาสดชื่น สมองแจ่มใส กายใจพร้อมทำหน้าที่อย่างดี ไม่ง่วง ไม่หงุดหงิด มีสติปัญญาที่พร้อม

หมั่นออกกำลังให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานทำหน้าที่ได้ เพราะสุขภาพร่างกายไม่พร้อมจะทำให้การเรียน การทำงาน การทำหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ได้ดี

 

สมุทัย คือการตรวจที่เหตุ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลไม่ดี ไม่สมหวัง เป็นทุกข์

 

 

นิโรจ คือการหาทางทำให้สมหวัง เมื่อรู้เหตุก็ต้องแก้ที่เหตุ

การไม่ได้ดี เพราะมัวทุกข์ มัวโทษคนอื่น โน่นนี่ ที่แก้ไมตรงเหตุจึงไม่เกิดผล

ไม่ตั้งใจเรียน เรียนไม่ถูกวิธี ไม่มีสมาธิในการเรียน ย่อมมีผลการเรียนที่ไม่ดี

ทุกคนที่เกิดมามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น แต่แตกต่างกันตามวิธีการเรียนที่เหมาะกับตนเอง ตามความถนัดและเหมาะสมกับตนเอง

และทุกหน้าที่สาขาอาชีพล้วนมีความสำคัญ อยู่ที่ต้องทำให้ได้ดีมีค่ามีความสำคัญด้วยการทำให้ได้ดีในหน้าที่ตน

 

การทำงานให้ก้าวหน้า ให้ได้ดีก็ต้องหน้าที่ให้ดี รับผิดชอบ พัฒนา ให้ก้าวหน้าให้ทันสมัย รู้ว่างานดีและต้องทำให้ดี

หลายคนรู้ว่าดี ตำหนิ ต่อว่า คาดหวังจากคนอื่น แต่ลืมทำหน้าที่ตนให้ดี

จึงต้องแก้ให้ตรงกับเหตุและถูกทาง ถูกวิธี ตรงกับคำว่า ก้าวหน้า มีค่าเพิ่ม จึงมีค่าเพิ่ม

 

 

มรรค คือการตรวจดูผล

การตรวจดูผล ไม่ใช่ตรวจว่าได้ผลดี ไม่ดี เท่านั้น แต่ต้องดูว่าที่ดี ไม่ดี นั้น เกิดจากอะไร วิธีทำแก้ตรงเหตุหรือไม่ วิธีทำถูกทางหรือไม่ และมีทางทำให้ดีกว่านี้หรือไม่

นอกจากนี้วิธีที่ทำดี ทำถูกในอดีตอาจไม่ดีในวันนี้ เช่นการบริการที่ดีตามขั้นตอนด้วยกระดาษด้วยมือ ไม่ทันสมัยกับการใช้เทคโนโลยี การผ่าตัดด้วยมือที่มีมือดีมากก็ไม่ดีในปัจจุบันที่ใช้เครื่องมือที่ผ่าตัดแล้วมีแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว เป็นตัน

มรรคผลที่ไม่ดี มรรคที่เคยดี ก็เป็นสิ่งไม่เป็นดังหวัง ที่กลับเป็นทุกข์ได้ หากไม่ถูกวิธี หากไม่ทันสมัย

 

อีกสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ คือการคิดที่ไม่เป็นความจริง คิดไปเอง คิดเอาแต่ตัวเอง คิดไม่ใช่เรื่องของตัวเอง คิดอิจฉาริษยา คิดที่เป็นปัญหาสร้างปัญหาแทนแก้ปัญหา

วิธีการดับทุกข์ก็หยุดคิด อย่ามัวคิด เพราะไม่คิดได้ก็หายทุกข์ทันที   

 

 

การใช้อริยสัจสี่ คือใช้ความจริง ตามที่เป็นจริง จึงแก้ได้จริง และต้องเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นจริงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี

 

ขอให้ทุกคนมีความสุข ความก้าวหน้าด้วยการทำหน้าที่ตามความเป็นจริง อย่าคิดไปเองให้เป็นทุกข์ ความสุขก็จะมี ความก้าวหน้าก็จะมา ด้วยการทำหน้าที่ตนให้ดี ถูกวิธี ตรงกับความเป็นจริง คือทำให้มีธรรมะ คือธรรมชาติที่เป็นจริง และมีคุณธรรมคือทำในสิ่งที่เป็นคุณ    

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2559 10:35 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2559 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ