นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 717
ความเห็น: 0

การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ

การจัดการน้ำในทางปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทุกคนทำได้ และมีผลได้กันทุกคน

 

 

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเกษตร

 

ความจริงในโลกไม่ได้ขาดแคลน และยังมีเพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งที่ทำให้ระดับของโลกเพิ่มขึ้นจากอากาศร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น

 

จะเห็นว่า มีปรากฏการณ์น้ำท่วม น้ำมากในช่วงฤดูฝนทุกปี แม้แต่ในวันที่ฝนตกหนัก ก็มีน้ำส่วนเกิน

 

แต่ที่เป็นปัญหาน้ำแล้ง น้ำไม่พอใช้ เพราะขาดการจัดการกักเก็บน้ำในช่วงส่วนที่เกินไว้ใช้ในครบวงจร คือในช่วงฤดูแล้งจนถึงช่วงฤดูฝนถัดไป

 

การจัดการน้ำภาคปฏิบัติ หมายถึงการทำของทุกคนที่ต้องช่วยกัน

 

หากเป็นน้ำอุปโภค บริโภค หรือน้ำกินน้ำใช้ ต้องหาว่าในแต่ละปี ในแต่ละชุมชนใช้น้ำปีละเท่าไร ซึ่งหาไม่ยากเพราะการประปามีการจดบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำอยู่แล้ว

เมื่อทราบปริมาณน้ำที่ต้องใช้ก็ต้องจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้จากช่วงที่มีน้ำมาก อาจทำการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำที่มีอยู่ หรือลงทุนทำขึ้นใหม่ให้มีปริมาณเพียงพอในแต่ละชุมชน

 

การมีแหล่งน้ำชุมชนยังสามารถทำอาชีพอื่นได้ การเลี้ยงสัตว์น้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นการจัดทั้งมีน้ำเพียงพอและใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าร่วมกัน

 

 

ส่วนการจัดการน้ำในการทำการเกษตร สามารถทำด้วยการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

และจัดการการใช้ให้เกิดค่าสูงสุด เช่น อาจการเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์แทนการใช้เพาะปลูกพืชอย่างเดียว

อาจทำเป็นทั้งบ่อกักเก็บและเป็นร่องสวนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ และต้องใช้น้ำเพื่อการผลิตให้มีค่าสูงขึ้น ปลูกพืชที่มีค่ามีราคาดี

จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อให้ได้ราคาสูง จัดการฤดูปลูกในช่วงที่ไม่มีพืชผลดังกล่าว เพราะการมีน้ำทำให้สามารถเลือกทำสิ่งเหล่านี้ได้

 

 

การจัดการน้ำคือไม่ใช่อยู่กับน้ำแบบธรรมชาติ แต่ต้องจัดการให้สามารถมีใช้ สร้างค่า สร้างประโยชน์ การดำรงชีวิตได้ดี โดยการร่วมกันปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ต้องมัวรอใคร ในทุกรูแปแบบของชุมชน ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล ภูมิภาค และตนเอง

 

อีกด้านของการจัดการน้ำให้คุ้มค่า คือการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ไม่ใช่มีเงินเท่าไรก็ใช้มากเพราะไม่มีน้ำเงินเท่าไรก็หาไม่ได้

จึงต้องช่วยกันใช้อย่างรู้ค่าของน้ำ อาจมีการหมุนเวียนการใช้ในบางอย่าง เช่นน้ำซักล้างสามารถนำมารดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น หรืออื่นที่ใช้ได้ ไม่ใช้น้ำเกิน ทิ้งขว้างไปอย่างไม่คุ้ม 

 

อยากมีน้ำใช้เพียงพอ ต้องช่วยกันจัดการน้ำทั้งของตนเอง และชุมชน ที่สามารถทำได้ทุกคนทุกพื้นที่ จะได้ไม่ต้องรอใคร และไม่ขาดแคลน

รวมทั้งการรักษาป่าต้นไป ต้นน้ำ ลำธาร คูคลองให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการน้ำในทางปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทุกคนทำได้ และมีผลได้กันทุกคน

 

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 May 2016 09:18 Modified: 15 May 2016 09:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ