นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 825
ความเห็น: 0

วิสัยทัศน์บรรลุด้วยวิสัยทำ

ต้องเสนอสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตให้รับรู้ร่วมกัน และทุกคนต้องเสนอสิ่งที่ต้องการทำเพื่อไปสู่สถานการณ์นั้น หมายความว่าที่เสนอนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองต้องทำ ไม่ใช่เสนอให้คนอื่นทำ

 

วิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายที่ต้องการทำให้ไปให้เป็นจริง ตามโอกาส ความสามารถ ความพร้อมและสถานการณ์ ในอนาคต ที่เกิดได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการกระทำไปสู่เป้าหมายนั้น

ที่เป็นปัญหามักเป็นเสนอวิสัยทัศน์ที่เป็นการระดมความคิด หรือฟังความคิดของฝ่ายบริหาร ที่ต่างคนต่างคิด แต่ไม่ได้คิดถึงความพร้อม ความสามารถ โดยเฉพาะด้านงบประมาณที่ใช้

ที่เป็นปัญหาที่ทำให้วิสัยทัศน์ไม่เป็นจริง คือการเสนอความคิดที่ไม่มีใครทำ ไม่มีใครคิดแล้วจะต้องลงมือทำอะไรให้ไปสู่เป้าหมายนั้น จึงไม่ทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง

ยิ่งหากเป็นการเสนอจากฝ่ายบริหาร แล้วมาฟังความคิดเห็นจึงเป็นการเสนอให้ฝ่ายบริหารไปทำ

 

ความจริงวิสัยทัศน์จะเป็นจริงได้ ด้วยการทำจริงของทุกคน ไม่ใช่คิดให้คนอื่นทำ จึงไม่มีใครทำ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถทำเองได้ แต่ต้องอำนวยความสะดวก สนับสนุน ขจัดปัญหาอุปสรรคด้านระบบและธุรการให้คนทำอยากทำ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

 

การทำให้วิสัยทัศน์เป็นวิสัยทำ ต้องเสนอสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตให้รับรู้ร่วมกัน และทุกคนต้องเสนอสิ่งที่ต้องการทำเพื่อไปสู่สถานการณ์นั้น หมายความว่าที่เสนอนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองต้องทำ ไม่ใช่เสนอให้คนอื่นทำ

 

ดังนั้น ฝ่ายแผนจึงต้องมีการจดบันทึกข้อเสนอว่าใครต้องการทำอะไร เพื่อไปสู่เป้าหมายอะไร เพื่อให้มีการช่วยสนับสนุนในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 

วิสัยทัศน์ขององค์กรต้องเน้นที่ภารกิจขององค์กร เช่น

โรงพยาบาลต้องเน้นที่การรักษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยต้องที่การผลิตบัณฑิต การพัฒนาความรู้ความคิด สร้างความสามารถของบัณฑิต ต้องวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 

สำหรับฝ่ายสนับสนุนก็ต้องรับรู้วิสัยทัศน์เพื่อจัดระบบสนับสนุนให้ภารกิจดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนกับรู้ว่ากำลังจะเดินทางไปที่ใดต้องเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ผลดี

 

 

ดังนั้น การจัดทำวิสัยทัศน์ให้เป็นวิสัยทำ ต้องให้ทุกคนเสนอสิ่งที่ต้องการทำ

จะสอนแบบไหนอย่างไร

ทำวิจัยเรื่องอะไรเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภาพของชุมชนประเทศ

และต้องจัดทำแผนปฏิบัติจริง ให้รู้ต้องมีการปรับเปลี่ยน สถานที่อุปกรณ์ อะไรอย่างไร เมื่อไร

 

ฝ่ายบริหารต้องนำไปจัดสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติ

 

ฝ่ายสนับสนุนก็จัดระบบสนับสนุนให้การทำภารกิจเป็นไปอย่างสะดวกได้จริง

 

 

วิสัยทัศน์จะเป็นวิสัยทำได้จริง ต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องเปลี่ยนการทำหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ที่เป็นความต้องการของทุกคนให้เป็นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์   

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2559 09:17 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2559 09:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ