นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 930
ความเห็น: 0

การพัฒนาตน

การมีเป้าหมายต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเป็นระยะว่าจังหวะไหน ช่วงไหนต้องทำอะไร และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าต้องทำ และยังไม่ต้องทำอะไร เพื่อมีสมาธิก้าวไปตามเป้าหมาย

 

 

การพัฒนาตนคือการทำตนให้ก้าวไปให้ทัน สร้างค่า สร้างสุขให้ตน

 

การพัฒนาตน ต้องลงมือทำจริงด้วยตนเอง ต้องมีเป้าหมายและทิศทาง ต้องจัดลำดับให้ความสำคัญเป็นขั้นตอน ต้องสร้างค่า ต้องผสมผสานศาสตร์ และต้องดีกายและจิตใจ

 

คนจะดีได้ต้องลงมือทำจริง และลงมือทำให้นำคือนำเวลาคือทำก่อนไม่ต้องรอเวลา อายุ ชั้นเรียน เพราะทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา เพียงแต่ต้องตั้งใจทำจริง

 

การพัฒนาตนได้ก็ไม่ต้องรอใคร ไม่ต้องรอเวลา ทำก่อนก็ได้ก่อน ได้ก่อนก็นำก่อน และนำด้วยความมั่นใจจึงก้าวไปอย่างมั่นใจและมั่นคง

 

การพัฒนาต้องมีเป้าหมายและทิศทาง เพื่อไม่ให้สะเปะสะปะ เสียเวลาแล้วไม่รู้ไปถึงไหน เพราะไม่มีทิศทาง การมีเป้าหมายยังช่วยตรวจสอบความก้าวหน้า ดังนั้นจึงต้องมีเป้าหมายในชีวิต ชีวิตจึงมีความหมาย

 

การมีเป้าหมายต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเป็นระยะว่าจังหวะไหน ช่วงไหนต้องทำอะไร และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าต้องทำ และยังไม่ต้องทำอะไร เพื่อมีสมาธิก้าวไปตามเป้าหมาย

 

การที่คนจะมีค่าได้ต้องสร้าง ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ จึงได้รับการยอมรับนับถือ จึงมีค่า ลองถามตนเองว่าการให้ค่าแก่ใครนั้นต้องได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น คนนั้น มิฉะนั้นก็ไม่มีค่า ดังนั้น การจะมีค่าได้ต้องให้ประโยชน์แก่ใคร ๆ ไม่ใช่แต่ประโยชน์ของตนเอง

 

ปัจจุบัน การสร้างค่าต้องมีการผสมผสานศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อให้มีประโยชน์ที่ดีกว่า จึงมีค่า จึงต้องมองให้กว้างขึ้น ปัจจุบันแค่ทำได้นั้นไม่พอ ต้องทำให้ได้ดีกว่า จึงอย่าคิดว่าเก่งคนเดียวจะยากต่อการผสมศาสตร์เพื่อการสร้างค่า

 

การมีความสุขไม่ใช่แค่สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ต้องมีสุขภาพที่ดี มีใจที่ดี จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกาย ใจ ให้พอดี คิดดี ทำดี มีมิตรไมตรี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสมอ

 

ปัญหาของคนไม่พัฒนา คือไม่ลงมือทำ ไม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ไม่จัดลำดับความสำคัญในการทำ จีงไม่เกิดผล

 

มัวคิดถึงแต่ตนเอง ไม่ฟังคนอื่น ไม่ตอบสนองคนอื่น จึงไม่ได้รับการยอมรับ ไม่เกิดค่า สร้างค่าไม่ได้

 

มัวอวดเก่ง เก่งคนเดียว เก่งแต่ตนจึงผสมศาสตร์ไม่ได้

 

และไม่สนใจใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดี คิดดี มีจิตใจที่ดี ใช้ร่างกายแบบฟุ่มเฟือย มีจิตใจความคิดไม่ปลอดโปร่ง จึงส่งผลไม่ดีต่อตนเองและทำร้ายตนเองทั้งกายและใจ

 

อยากพัฒนาตน ต้องเข้าใจคำว่าพัฒนา ลงมือทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ จึงจะได้ทั้งความสำเร็จและความสุข

 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 May 2016 15:03 Modified: 02 May 2016 15:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ