นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 671
ความเห็น: 0

การสร้างความมั่นใจ

การสร้างความมั่นใจต้องทำโดยการเรียน ศึกษา ทำจริง ฝึกฝน ทำซ้ำของตนเอง จนมีความรู้และสามารถทำได้จริง และทำหลาย ๆ ครั้งจนชำนาญ มั่นใจว่าทำได้ดีมีมาตรฐานเชื่อถือได้

 

 

ความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เจริญก้าวหน้า เพราะทำให้ทำ แสดงตัวตนได้โดยไม่กลัว

 

การกลัว ความไม่มั่นใจเกิดจาก การไม่รู้ ไม่เคยทำมาก่อน

 

การแก้ความกลัว การสร้างความมั่นใจ ก็ต้องทำให้มีความรู้และทำได้

 

ความมั่นใจที่มีค่าคือต้องสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะหน้าที่ตน 

 

การทำให้สามารถทำอะไรได้ดี จึงต้องตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน ทำบ่อย ๆ ที่สำคัญต้องทำด้วยตนเองที่ทำให้ทำได้ดีได้ผลด้วยตนเอง

 

การเรียนให้เกิดความมั่นใจ ต้องฝึกนำความรู้ไปใช้จริง ฝึกทำด้วยตนเอง และทำบ่อย ๆ ทำจนเกิดความมั่นใจ

 

การสร้างความมั่นใจจึงไม่ได้เกิดจากการสอน ต้องเกิดจากการฝึกฝนของผู้เรียนเอง

 

เพราะการเรียนการสอนมักผ่านการเรียนเพียงครั้งเดียวในทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย ปฏิบัติการ ทำให้ขาดการฝึกฝน

 

จะมีรายวิชาที่มีการทำด้วยตนเองก็เป็น รายวิชาสัมมนา การทำโครงงาน ปัญหาพิเศษ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

ดังนั้น การสร้างความมั่นใจต้องทำโดยการเรียน ศึกษา ทำจริง ฝึกฝน ทำซ้ำของตนเอง จนมีความรู้และสามารถทำได้จริง และทำหลาย ๆ ครั้งจนชำนาญ มั่นใจว่าทำได้ดีมีมาตรฐานเชื่อถือได้ จึงมีค่า ไม่ใช่แค่รู้แค่ทำได้

อย่างไรก็ตาม การฝึกฝน การทำให้เกิดความมั่นใจว่ารู้จริง ทำได้จริง ต้องเป็นการตรวจสอบเรียนรู้ของตนเองของแต่ละคน ว่าระดับไหนที่ทำให้ตนเองมั่นใจ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างมั่นใจได้ตลอดไป


 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 April 2016 11:09 Modified: 07 April 2016 11:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ