นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 684
ความเห็น: 0

การเกษตรเน้นคุณค่า

การเกษตรเน้นคุณค่า จึงเป็นการยกระดับมูลค่าของชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทย ให้ใช้ทรัพยากรไทยให้มีมูลค่า คุ้มค่า

 

 

การเกษตรเป็นส่วนสำคัญของชีวิต เพราะผลิตอาหารแก่ทุกคน ทุกชีวิต

 

การเกษตรสมัยก่อนที่ได้จากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ จึงมีสิ่งดี ๆ มีคุณตามธรรมชาติ

 

แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น ทำให้การเกษตรมีการปนเปื้อนมากขึ้น ทั้งจากการทำการเกษตรเอง จากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่าง ๆ ทัเงในการผลิตพืช ผลิตสัตว์ ที่ไม่ถูกวิธีจนมีพิษและมีปัญหา และปัญหาจากความเจริญนอกการเกษตร เช่น น้ำเสีย ฝนแล้ง ขยะ สารเคมี ไอเสีย ฯลฯ ที่ปล่อยลงสู่สภาพแวดล้อมก็ส่งผลการการผลิตทางการเกษตรที่ธรรมชาติบำบัดเองไม่ทัน

 

ยกตัวอย่างน้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ต้องผ่านการกรองกำจัดสิ่งปนเปื้อนจนสะอาด

 

ดังนั้นการเกษตรที่เป็นธรรมชาติจริง ๆ จึงถูกปนเปื้อนและเสียคุณค่าไป

 

การทำให้การเกษตรมีคุณค่าจริงตามธรรมชาติที่ดี ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ วิชาการจัดการให้ถูกวิธีและเหมาะสม และเน้นที่เป็นประโยชน์และคุณค่า

 

การผลิตอาหารก็ไม่ใช่อาหาร แต่ต้องได้สารอาหารที่ดี ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งตกค้าง สารพิษต่าง ๆ

 

การผลิตพืชผักผลไม้ ต้องให้ปัจจัยการผลิตที่พอดี ไม่ขาด ไม่เกิน การป้องกันโรคแมลงศัตรูก็ต้องใช้สารจากธรรมชาติให้มากที่สุด และหากต้องใช้สารเคมีก็ต้องใช้ให้ถูกวิธี ไม่มีสารตกค้างทั้งในผลผลิตและสภาพแวดล้อม หรืออาจใช้โรงเรือนป้องกันแทน

 

ต้องมีการจัดการต้นพืชให้สามารถสร้างผลผลิตให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้มีลูกมากเกินกำลังต้นพืชจนไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ที่ต้องมีการจัดการ อย่างการผลิตเมลล่อนต้องมีผลเพียงผลเดียวให้สามารถมีคุณภาพเจริญ สมบูรณ์เต็มที่ หากปล่อยไว้หลายผลก็ทำให้แต่ละผลมีคุณภาพไม่ดี

 

การเกษตรที่เน้นคุณค่า คือเน้นคุณภาพชีวิตของคนในโลก ให้ได้ของดี ลดของเสีย ของด้อยคุณภาพ ผลิตแต่ของดี ๆ เท่านั้น

 

ด้วยการอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพเน้นคุณค่า เน้นการจัดการ เน้นสร้างค่าคุ้มค่า เน้นปลอดภัย เน้นความสุข เน้นยั่งยืน

 

และที่สำคัญการทำให้ได้ผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีค่าดำเนินการที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เป็นสินค้าบริการระดับพรีเมียมที่จูงใจผู้ซื้อได้

 

หากต้องการชีวิตที่ดี จากสิ่งดี ๆ ก็มีมูลค่าที่ดี โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเปิดใหม่ได้

 

และการยกระดับสินค้าก็เป็นการยกระดับลูกค้าไปด้วย มิฉะนั้นจะเป็นภาระของประเทศ สังคม สาธารณูปโภคจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาแย่งใช้ทุกอย่างของคนไทย จนเป็นภาระของคนไทยเองที่มีรายได้ไม่พอในการจัดการดูแลสิ่งต่าง ๆ

 

การเกษตรเน้นคุณค่า จึงเป็นการยกระดับมูลค่าของชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทย ให้ใช้ทรัพยากรไทยให้มีมูลค่า คุ้มค่า

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 เมษายน 2559 09:28 แก้ไข: 01 เมษายน 2559 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ