นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 699
ความเห็น: 0

ทรัพย์สินทางปัญญาจริง

คนที่ทรัพย์สินทางปัญญามาก ต้องเรียนจากการทำจริง ตามด้วยการพัฒนา ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่นอดทน ท้าทาย ไม่ย่อท้อ จนมีปัญญาที่สร้างค่าได้มากจากความเป็นตัวของตัวเอง

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้คือความรู้ ความสามารถของคนที่นำไปสร้างค่าสร้างทรัพย์สิน

 

การที่แต่ละคนจะสามารถนำปัญญาไปสร้างค่าสร้างทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับการสร้างค่าทางปัญญาของแต่ละคน

 

หลายคนมีความสามารถมากอย่างเศรษฐี มหาเศรษฐีทั้งหลาย

 

คนทั่วไปคือคนที่สามารถสร้างทรัพย์สินสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ดี

 

บางคนอาจมีน้อยจนมีทรัพย์สินไม่พอกับการใช้ชีวิตได้ดี ที่เรียกว่าขาดแคลน หรือจนปัญญา

 

การสร้างค่าทางปัญญามีสามระดับ คือ

 

ปัญญาที่สร้างค่าด้วยความสามารถของตนเอง คือการมีความรู้ความสามารถทำงานสร้างค่าได้ ซึ่งขึ้นกับการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองให้สร้างในการทำงานได้ ที่ผ่านการเรียนรู้ต่าง ๆ ว่ามีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ พัฒนาความสามารถของตนเพียงใด ที่เป็นความสามารถเบื้องต้นเฉพาะคน

 

ระดับที่สอง เป็นการใช้ความสามารถสร้างให้มีค่าเพิ่มตามระบบงาน ที่นอกจากทำงานทำหนเาที่เฉพาะตน ยังต้องทำงานเป็นระบบเป็นทีมเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน ที่ทุกคนต้องมีความสามารถร่วมกันทำงานให้เกิดมูลค่าเพิ่มร่วมกันได้ อย่างการทำงานเป็นองค์กร เป็นบริษัทที่ทุกคนต้องนำปัญญามาสร้างค่าร่วมกันใหเกิดค่าเพิ่มที่มากกว่าเฉพาะตน

 

ระดับที่สามเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าเพิ่มสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม การบริหารจัดการที่ทำให้เกิดค่าได้มากอย่างเหล่าเศรษฐี มหาเศรษฐี

 

คนทั่วไปมีทรัพย์สินทางปัญญาระดับ 1&2 คือทำงานตามความสามารถของตนและสร้างค่างานเป็นทีม แต่บางคนมีความสามารถต่ำที่สร้างทรัพย์สินได้น้อย

 

การสร้างค่าทรัพย์สินทางปัญญาต้องเริ่มจากระดับการเรียนรู้ การเป็นนักเรียนนักศึกษา

 

คนที่สามารถสร้างค่าทางปัญญาได้มาก มักต้องมีการศึกษาด้วยตนเองจากของจริงมากกว่าการศึกษาในระบบ เพราะการเรียนจากของจริงมักทำให้ได้ปัญญาที่เป็นค่าจริงโดยตรง

 

แต่การศึกษาตามระบบมักขาดการสร้างค่าจริงโดยตรง ที่ทำให้มีความสามารถสร้างค่าได้ตามระบบ มีความคิด จินตนาการตามกรอบ มักไม่กล้าคิดนอกกรอบทำให้จำกัดการสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วนคนที่สร้างทรัพย์สินทางปัญญาได้น้อย มักละเลยการเรียนรู้จึงด้อยปัญญาในการสร้างและใช้ความสามารถให้เกิดค่า

 

คนที่ทรัพย์สินทางปัญญามาก ต้องเรียนจากการทำจริง ตามด้วยการพัฒนา ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่นอดทน ท้าทาย ไม่ย่อท้อ จนมีปัญญาที่สร้างค่าได้มากจากความเป็นตัวของตัวเอง

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 March 2016 07:45 Modified: 30 March 2016 07:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เปตอง, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ