นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 793
ความเห็น: 0

ทุนมนุษย์

องค์กรที่ต้นทุนมนุษย์ที่ดีต้องสามารถสร้างมูลค่างานได้คุ้มค่า มีผลดำเนินสูงกว่าต้นทุนทุกอย่าง ที่เรียกว่ามีกำไร มีความเจริญ มีความมั่นคง และอยู่รอดได้

 

 

ต้นทุนเป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช่ในการทำงาน ทำธุรกิจ ทั้งคน สถานที่ เครื่องจักเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเงินทุนหรืองบประมาณ

 

ในบรรดาต้นทุน คนหรือทุนมนุษย์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ มูลค่าลด เพราะมนุษย์เป็นผู้กระทำ ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ นั้นเป็นส่วนถูกกระทำที่เพิ่มค่าด้วยตัวเองไม่ได้

 

การคิดทุนมนุษย์เป็นการคิดจากค่าการทำงาน ว่าได้ค่ามากกว่าค่าจ้างค่าตอบแทน ทำให้กำไร หรือ ขาดทุน

 

ทุนมนุษย์ที่ดีมีค่า ต้องสร้างค่า สร้างกำไร มีความสามารถสร้างค่ามากกว่าต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย และต้องสรา้งผลผลิตที่ขายได้ด้วย  

 

การทำงานได้เร็วขึ้น การเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มค่า เพิ่มราคา เพิ่มปริมาณ ล้วนเกิดจากคน หรือทุนมนุษย์

 

ในครอบครัวสมัยก่อนมีลูกกันหลายคนเพราะต้องการกำลังคนมาช่วยกันทำงาน แสดงว่าหัวหน้าครอบครัวมีความสามารถจัดการให้ทุกคนทำงานมีมูลค่าเพิ่ม คุ้มทุนได้ดี ที่ยิ่งครอบครัวใหญ่มีลูกมาก ยิ่งมีความมั่งคั่ง

 

ทำนองเดียวกับกับการบริหารหน่วยงาน องค์กร ที่มีการเจริญเติบโต ก้าวหน้า ก็ต้องการกำลังคนเพิ่มในการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งขึ้นกับการบริหารจัดการกับความสามารถของคนทำงานที่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ การทำงานให้มีมูลค่าเพิ่ม

 

แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้อยความสามารถก็จะทำให้เกิดผลตรงข้ามที่แทนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม กลับเป็นภาระเพิ่มแก่หน่วยงานและองค์กร

 

หน่วยงานที่ทุกคนทำงานหนัก ขยันขันแข็ง แต่กลับมีรายได้ มีมูลค่าไม่เกิด แสดงถึงความด้อยของการบริหารที่ไม่สามารถบริหารให้เกิดมูลค่าได้ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนทำงานหนัก ที่กิจกรรมที่มีแต่รายจ่ายที่ไม่เกิดผลตอบแทน

 

แต่หากแต่ละทำงานผิด ๆ ถูก ๆ ล่าช้า ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้สินค้า ผลผลิตด้อยค่า นั่นแสดงว่าคนในองค์กรด้อยความสามารถ คนทำงานจึงเป็นภาระขององค์กรที่ไม่สามารถสร้างมูลค่างานได้คุ้มค่ากับค่าตอบแทน แทนที่จะเป็นต้นทุนที่ดีกลายเป็นตัวถ่วงในการทำงาน  

 

องค์กรที่ต้นทุนมนุษย์ที่ดีต้องสามารถสร้างมูลค่างานได้คุ้มค่า มีผลดำเนินสูงกว่าต้นทุนทุกอย่าง ที่เรียกว่ามีกำไร มีความเจริญ มีความมั่นคง และอยู่รอดได้  

 

องค์กรไหนที่บริหารงานไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ แสดงถึงความด้อยประสิทธิภาพของการบริหารและความสามารถของทุนมนุษย์

 

หากเป็นองค์กรธุรกิจก็วัดที่การสร้างผลกำไร หากเป็นองค์กรของรัฐก็ต้องวัดจากการได้รับการสนับสนุนเพิ่มทั้งงบประมาณ ทั้งคน เพราะยิ่งลงทุนมากก็ได้รับประโยชน์มาก ใคร ๆ ก็อยากให้ทำ

แต่หากทำไปแล้วไม่เกิดค่า เกิดประโยชน์คุ้มค่าก็ไม่มีใครอยากให้ทำ

 

ในเบื้องต้น ทุกคนที่เป็นทุนมนุษย์ต้องเข้าใจและทำหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นทุนมนุษย์ที่ค่า สร้างค่าเพิ่ม สร้างค่าได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ทำให้มีกำไร ที่ยิ่งทำมากยิ่งได้ค่ามากจึงเป็นทุนมนุษย์ที่ดี มีค่า

 

แต่หากทำแล้วไม่คุ้มค่าเป็นภาระ ก็แสดงว่าด้อยค่า ไม่คุ้มค่า เป็นทุนมนุษย์ที่ด้อยค่าไม่มีใครอยากได้ ให้ทำอะไร เพราะยิ่งมีมากยิ่งเป็นภาระมาก

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มีนาคม 2559 14:29 แก้ไข: 28 มีนาคม 2559 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ