นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 667
ความเห็น: 0

ชีวิตคือละครจริง

บทบาทในชีวิตจริงไม่ใช่จะแสดงอย่างไรก็ได้ เพราะจะมีผลดีและผลเสียต่อบทบาทที่รับผิดชอบ ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา บุคลากรหน่วยงานไหน ตำแหน่งอะไร ลูกเต้าเหล่าใคร คนชุมชนจังหวัดใด จนถึงคนประเทศใด

 

 

ชีวิตทุกคนเหมือนตัวละครที่มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำให้ดี แสดงให้สมบทบาทเช่นเดียวกับการแสดงในบทละคร ที่แสดงดีสมบทบาทก็มีคนนิยมชมชอบ แสดงไม่ดีก็ถูกตัดบทแสดงใหม่ หรือไม่ก็ไม่ใครจ้างแสดง

 

แต่ที่ต่างกันคือ บทละครมีบทจบ การแสดงบทผู้ร้ายก็ไม่มีใครจับลงโทษ มีแต่ได้รางวัลในฐานะที่แสดงได้สมบทบาท

 

บทบาทในชีวิตจริง ไม่ยอมให้มีผู้ร้าย หากมีก็จะถูกจับ ถูกลงโทษ ถูกกักกัน ถูกปรับ หรือประหารชีวิตหากเป็นโทษร้ายแรงเนื่องจากเกิดความเสียหายจริงที่ไม่เหมือนการแสดงละคร

 

บทบาทจริงในชีวิตไม่มีใครเขียนให้ แต่เป็นการแสดงด้วยตัวเองของแต่ละคนว่าให้ออกมาอย่างไร 

 

ที่สำคัญในบทบาทชีวิตจริงทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการแสดงที่มีผลต่อสังคม ต่อครอบครัว ต่อวงศ์ตระกูล ต่อชุมชน ต่อหน่วยงาน และต่อประเทศ ว่าเป็นคนเจริญ หรือไม่เจริญจึงต้องแสดงให้ถูกกาลเทศะ

 

แสดงว่าบทบาทในชีวิตจริงไม่ใช่จะแสดงอย่างไรก็ได้ เพราะจะมีผลดีและผลเสียต่อบทบาทที่รับผิดชอบ ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา บุคลากรหน่วยงานไหน ตำแหน่งอะไร ลูกเต้าเหล่าใคร คนชุมชนจังหวัดใด จนถึงคนประเทศใด

 

การแสดงในชีวิตจริง ไม่มีใครกำกับ แต่ต้องกำกับตัวเองและบทบัญญัติ กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ และมีเพื่อนร่วมหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ครอบครัว และประเทศชาติเป็นทั้งผู้ดูและผู้ได้เสีย

 

ดังนั้น การทำ การแสดงทุกอย่างทุกครั้งต้องระมัดระวังการแสดงบทบาทให้ดีที่เป็นละครชีวิตที่มีผลต่อชีวิตตนจริง ๆ รวมทั้งไม่อนุญาตให้แสดงผู้บทผู้ร้ายที่อาจถูกลงโทษจากผู้ดูที่ไม่มีใครชอบ จนถึงถูกลงโทษตามกฎหมาย

 

และการแสดงให้ดี ต้องรับผิดชอบให้สมบทบาทที่ดี ก็จะได้ดีจริง ๆ

 

ลองตรวจเช็คบทบาทและแสดงให้ดี ชีวิตก็จะดีจริง

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 March 2016 13:36 Modified: 19 March 2016 13:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 แมงปอ, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ