นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 604
ความเห็น: 0

ทำได้ไม่พอต้องทำเป็น

หากไม่สามารถทำงานให้มีมูลค่าเพิ่ม จะเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มจากใครคงไม่มี

 

การทำให้คือการทำตามที่สอน ทำตามที่เคยทำ ทำตามสั่ง ทำตามคู่มือ ทำตามความรู้

 

การทำเป็นเป็นการได้ด้วยตนเอง คิดเอง ทำเอง

 

คำว่า เป็น คือยังมีชีวิต ยังไม่ตาย

 

การมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโต พัฒนาให้ดีเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

 

ดังนั้น การทำเป็นจึงมีค่ากว่าการทำได้

 

การทำงานเป็นจึงไม่ใช่แค่ทำงานตามสั่ง ตามหน้าที่ แต่ต้องพัฒนาการทำงานทำหน้าที่ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น แบบที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพิ่มคุณค่า และมูลค่า

 

จะเห็นว่าในสมัยนี้ มีคนทำได้มากมาย ใครที่อยู่รอด อยู่ดีต้องทำได้ดีกว่าและเป็นที่ต้องการด้วยจึงเกิดค่า ไม่ใช่แค่ทำได้

 

แต่มีหลายคนที่แม้แต่ทำยังไม่ได้ จึงยากที่จะเจริญก้าวหน้า มีค่าเพิ่ม

 

การทำได้เป็นทำตามที่เรียน ตามความรู้ที่มีอยู่เดิม แต่การทำเป็นนอกจากทำได้ยังต้อแงมีการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทำได้ดีมีค่ากว่า ให้เป็นต้องการมากกว่า

 

เมื่อทำเป็นมีค่ากว่าทำได้ การเรียนการทำงาน ทำหน้าที่ต้องมีการคิดต่อจากความรู้ที่เรียนว่าจะใช้สร้างค่า ทำอะไรที่ดีมีประโยชน์มากกว่า ที่ไม่ใช่แค่ทำได้

 

นอกจากเรียนให้มีความรู้ ยังต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รู้จักการคิดนำมาปรับใช้

เช่น การผสมผสานการใช้เทคโนโลยี การใช้ข้อมูลที่มี การจัดระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล มีค่าเพิ่ม ทำได้เร็ว ทำได้ดี เป็นถูกใจ พึงพอใจ ให้คนมาใช้ให้มากก็มีค่ามาก

 

สิ่งสำคัญอย่าใช้อวดดี อวดรู้ ไปทำให้งานสะดุดช้าลงด้วยการทำให้เกิดการขัดแย้งในการทำงาน อย่าแข่งดีแข่งเด่น แต่ต้องช่วยกันทำให้ดีเด่น

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ต้องนำไปสู่การทำเป็น ไม่ใช่แค่รู้ แค่ทำได้ ที่สำคัญคือต้องทำ ต้องพัฒนา สร้างค่าจึงมีค่าเพิ่ม มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพได้ดี

 

เพราะการทำได้ มีรายได้ปกติอาจไม่เพียงกับการดำรงชีวิตได้ดี โดยเฉพาะกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องทำเป็นที่เป็นการใช้ความสามารถตนให้มีมูลค่าเพิ่มให้ได้เพื่อประกันการมีชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องทำเป็นเองเพราะไม่มีใครทำให้ไม่ว่ารัฐบาลและใคร ๆ   

หากไม่สามารถทำงานให้มีมูลค่าเพิ่ม จะเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มจากใครคงไม่มี

 

 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 March 2016 13:29 Modified: 17 March 2016 13:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เปตอง, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ