นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 702
ความเห็น: 0

คุณค่าตามผลงานคือการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ

เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถหลากหลายมากมาย มีบุคลากรที่มีการศึกษาระดับสูง จึงท้าทายในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพให้เกิดคุณค่าสูงสุด

 

 

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการของชาวมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แค่ผู้บริหารแต่เป็นความท้าทายความสามารถของคนมหาวิทยาลัยทุกคน

 

เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถหลากหลายมากมาย มีบุคลากรที่มีการศึกษาระดับสูง จึงท้าทายในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพให้เกิดคุณค่าสูงสุด

 

การบริหารให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพต้องการระบบที่ทำให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลดังกล่าว ไม่ขึ้นกับระเบียบขั้นตอน แต่มุ่งเน้นผลการดำเนินงานที่คุ้มค่าคุ้มทุนที่ท้าทายความสามารถคนทำงาน

 

อย่างการจ่ายค่าตอบแทนก็คิดตามผลการสร้างค่างานของแต่ละคน ไม่ใช่ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา

คนที่มีตำแหน่งเดียวกันก็ไม่จำเป็นได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากันขึ้นกับว่าใครสร้างค่างานได้ให้องค์กรมากกว่ากัน

 

ค่างานของอาจารย์ต้องสามารถคิดเป็นเงินได้ เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน การสร้างผลงานที่นำไปสู่การสร้างรายได้ เช่นผลกำไรจากการบริการวิชาการ การทำวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้

 

อย่างในอเมริกา อาจารย์ต้องสอนให้คุ้มค่ากับการจำนวนนักศึกษา เช่นหากนักศึกษาในภาควิชา คณะมีน้อยก็ต้องรับนักศึกษาในสาขาที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องให้มาเรียนด้วย โดยอาจารย์ผู้สอนต้องปรับการสอน การใช้ตัวอย่างให้ไปเป็นตามเป้าหมายของกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่ม ซึ่งหมายถึงทำให้เกิดประสิทธิผล มีจำนวนผู้เรียนมากพอให้คุ้มค่าใช้จ่าย

 

เช่น การเปิดสอนรายวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช หากมีผู้เรียนจากสาขาพืชจำนวนน้อย ก็เปิดให้นักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์มาเรียนด้วย และผู้สอนก็ต้องปรับการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนทางพืชและทางพฤกษศาสตร์ที่มีจุดเน้นต่างกัน และจะเปิดสอนกลุ่มใหม่เมื่อมีผู้เรียนมากและคุ้มค่า ยกเว้นว่าผู้สอนยอมรับตอบแทนลดลง

หรืออาจารย์ที่หาทุนวิจัยได้มาก ก็ได้รับค่าตอบแทนมากตามค่า overhead ที่มหาวิทยาลัยได้รับ ตามจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามผลการสร้างค่าตามค่าธรรมเนียมการศึกษา คือผลงานที่สร้างรายได้จึงเป็นผลไปสู่การจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่จ่ายตามวุฒิการศึกษา ตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุน ต้องอำนวยความสะดวก ลดข้อจำกัดลดขั้นตอนการทำงาน ให้ทุกคนทุกฝ่ายทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ให้สามารถสร้างผลงานที่ดี

 

ปรับการทำงานตามความสามารถและผลทำงาน ไม่ยึดตามตำแหน่งและโครงสร้าง เช่นใครที่มีความสามารถสูงทำงานได้หลายด้านก็ให้ทำงานตามความสามารถ

และจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน ไม่จ่ายตามตำแหน่งและขนาดงาน ขนาดองค์กร โดยแต่ละคนสามารถทำข้อตกลงเป็นสัญญาค่าตอบแทนตามค่างานที่ทำ

 

เมื่อการจ่ายผลตอบแทนคิดตามผลการดำเนินงาน การลงโทษก็คิดตามการทำงานเช่นกัน ทั้งการละเลยหน้าที่ การทุจริต

รวมทั้งการด้อยประสิทธิภาพ การทำให้เกิดปัญหาข้อจำกัด

 

โดยสรุป การจะสร้างระบบท้าทายตามความสามารถและผลการดำเนินงานได้ต้องจัดระบบให้มีความเป็นอิสระตามความเหมาะสมแต่ละองค์กร แต่ละสถานการณ์ ไม่จัดโครงสร้างให้เป็นระบบเดียวกัน ลดระเบียบขั้นตอน ให้เกิดความคล่องตัวท้าทายได้ เช่นการเดินทางก็แสดงแค่หลักฐานค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเขียนรายงานการเดินทาง แต่เขียนผลการดำเนินการที่นำมาใช้ทำงานแทน

 

ใครต้องการค่าตอบแทนสูงก็ต้องสร้างผลมูลค่าสูง ใครที่ต้องการแสดงค่าเป็นคุณค่าไม่ใช่มูลค่าก็สามารถทำสัญญาได้ตามนั้น

 

สุดท้ายการทำงานให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การสร้างค่าให้ดีแก่สังคมประเทศเจริญก้าวหน้า เป็นหน้าที่ความท้าทายของคนมหาวิทยาลัยทุกคน ที่ต้องแสดงความสามารถและเป็นตัวอย่างต้นแบบ ซึ่งรัฐจะจัดสรรงบประมาณตามพื้นฐานให้ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ

ส่วนเพิ่มคนมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันทำให้เกิดค่ามูลค่าเพิ่มเองด้วยกระบวนการทำงานตามความสามารถและผลการทำงาน ที่เรียกว่า Performance base pay

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 March 2016 09:27 Modified: 03 March 2016 09:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ