นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 710
ความเห็น: 0

การละเลยหน้าที่คือการลดค่าตน

ทุกคนล้วนมีหน้าที่ ทุกหน้าที่มีความคาดหวังความรู้ ความสามารถ ให้ค่าตามหน้าที่นั้น ๆ คนที่ไม่ทำตามหน้าที่จึงไม่มีค่า

 

 

ทุกคนล้วนมีหน้าที่ ทุกหน้าที่มีความคาดหวังความรู้ ความสามารถ ให้ค่าตามหน้าที่นั้น ๆ

 

คนที่ไม่ทำตามหน้าที่จึงไม่มีค่า

 

นักเรียน นักศึกษา มีความคาดหวังว่าต้องมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร ระดับ ชั้นปีที่เรียน ซึ่งหมายถึงต้องทำหน้าที่ศึกษาหาความรู้ สร้างความสามารถตามหน้าที่นั้น ๆ และหากละเลยหน้าที่การเรียน การศึกษาหาความรู้ ก็ไม่มีความรู้ ความสามารถ ค่าของตัวเองก็ลดลง ไปเลือกเรียนต่อไม่ได้ ไปทำงานไม่มีใครเอา

 

ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาก็ต้องตรวจสอบ เรียนรู้ พัฒนาความสามารถของชั้นปีที่เรียน วิชาที่เรียน สาขาที่เรียน ว่ามีความรู้ดีพอ ใช้ได้มากน้อยเพียงใด หากมีน้อยก็ลดความน่าเชื่อถือ ลดค่า แต่หากมีมากก็มีค่า มีคนอยากได้ มีทางเลือก มีโอกาสเลือก จนถึงมีค่ามาให้ค่าให้ทุนเรียน ให้ทำงาน มอบหมายงานให้ทำให้ฝึกมากขึ้น แสดงว่ามีค่ามากขึ้น

 

กาทำงานก็มีหน้าที่ตามตำแหน่งงาน คือค่าของงานตามหน้าที่ แต่ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถตามหน้าที่ก็ไม่ค่าตามหน้าที่ ตามตำแหน่งนั้น ๆ

 

คนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินก็ต้องทำหน้าที่ของการเงิน การทำบัญชี การทำตามระบบระเบียบการเงิน การสร้างค่าการใช้จ่ายเงิน หากละเลยไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีความหมาย ไม่มีค่า

 

อย่างมีระเบียบวิธีการใหม่ ๆ ก็ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ นำไปใช้ให้ถูกต้อง กลั่นกรอง จัดระบบให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหา

 

ไม่ใช่ส่งผ่านไปให้ไปอ่านเอง ศึกษาเอาเองที่นำไปสู่การใช้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงิน ที่อาจตีความไม่ตรงกัน ตีความผิด

 

และการส่งผ่านเอกสารไปให้อ่านศึกษาเอง นั่นแสดงว่าละเลยหน้าที่ที่แค่เป็นคนส่งเอกสารที่ใคร ๆ ก็ทำได้ จึงทำให้ค่าของตนตามหน้าที่ไม่มีเพราะไม่ทำหน้าที่

 

การทำตนให้มีค่าจึงต้องทำหน้าที่ตนเพราะแต่ละหน้าที่ต้องการความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน มิฉะนั้นคงไม่ต้องมีการกำหนดหน้าที่ต่าง ๆ เป็นตำแหน่งเฉพาะ และการไม่ทำหน้าที่จึงไม่มีค่าตามตำแหน่งหน้าที่นั้น จึงเป็นการทำลายความสำคัญของตน

 

การทำหน้าที่ต้องทำให้ระบบงานสะดวก ไม่สะดุด ไม่เกิดปัญหา ไม่บกพร่อง รวมทั้งต้องทำให้คนอื่นทำให้ถูกต้องด้วย จึงต้องศึกษาจัดระบบการใช้งานทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งมีความรู้ ความชำนาญมาก ก็ยิ่งมีค่ามาก

 

คนยิ่งไม่มีค่า ไม่ทำงาน ไม่ทำหน้าที่ให้คุ้มค่าคุ้มตำแหน่งคงไม่มีใครให้ค่า อยากได้ไว้ทำงาน และอาจถูกคัดออกจากงาน เพราะไม่มีค่าตามหน้าที่

 

การจรรโลง รักษาความมั่นคง ต้องทำงานทำหน้าที่ให้ได้ดี มีความเจริญด้วยการพัฒนาให้ดีขึ้น คนทำจึงดีขึ้น เจริญขึ้นเพราะใคร ๆ ก็อยากได้

 

ดังนั้น การมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ หากละเลยหน้าที่ ปัดหน้าที่ไปให้คนอื่น ตนก็ไม่มีค่า หรือลดหน้าที่จากตำแหน่งงานทำแค่ส่งผ่านเอกสาร ค่าของตำแหน่งงานก็ลดลง

 

จึงต้องรักษาตำแหน่งงานทำหน้าที่ตนให้เต็มที่ จึงเป็นคนที่มีค่า หากต้องการความสบาย ไม่ทำงาน ทำหน้าที่คงได้ออกไปอยู่บ้าน ไม่ต้องมาทำงาน ทำหน้าที่

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มีนาคม 2559 08:07 แก้ไข: 02 มีนาคม 2559 08:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 แมงปอ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ