นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 828
ความเห็น: 0

ติดวิชาการ

เป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถคน ไม่ใช่ให้ความรู้มากแต่ใช้งาน ทำงานไม่ได้

 

 

วิชาการคือความรู้ หลักการที่ได้ค้นคิดทดสอบทดลองใช้จนได้ผล ที่มีขั้นตอนตามมาตรฐาน

 

แต่การใช้ความรู้ให้ได้ผลต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบ สภาวะการณ์ ความเป็นจริง รวมถึงความเชื่ออุปนิสัยของแต่ละคน กลุ่มคน และสภาพแวดล้อม

 

และในทุกที่ ทุกคน ทุกสภาวะแวดล้อมมีความแตกต่าง เปลี่ยนไปทำให้การใช้วิธีการเดียวกันได้ผลไม่เหมือนกัน

 

ดังนั้น การใช้วิชาการให้ได้ผลดี ต้องใช้แค่เป็นแนวทางในการทำ แต่ผลต้องวัดกันที่ผลของการกระทำและปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้เหมาะสม

 

ปัญหาของการใช้วิชาการไม่ได้ผลดีเกิดการติดยึดกับวิธีการอย่างเดียว ไม่ปรับให้เข้ากับความเป็นจริง ไม่ตรวจผลจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

 

ที่สำคัญการทำตามวิชาการ อย่างดีก็ได้ผลตามวิชาการ ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับสถารณ์จริงได้

 

คนฉลาด ก้าวหน้า ก้าวไกล สร้างค่า เพิ่มค่าได้ ต้องรู้จักใช้หลักวิชาการที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช่ทำตามวิชาการที่ปิดกั้นความคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จึงทำให้เกิดการสร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างนวัตกรรมที่ดีมีคุณค่าเพิ่มได้

 

การติดวิชาการ จึงทำแค่คนทำงาน ยากที่สรรค์สร้างค่างาน เพิ่มค่างาน เพราะติดวิธีการจนแยกค่าจริงไม่ออก ที่ยึดหลักการแทนผล คุณค่า มูลค่าจริง

 

อย่างการเรียนการสอนที่ยึดแต่หลักวิชาการ สอนวิชาการ จนลืมคุณค่าการใช้งานจริง ทำให้เรียนสอนมากเกินการใช้งาน ทำให้เสียเวลาในการเรียนการสอนที่เรียนแล้วไม่ถูกใช้งานเพราะไม่มีความจำเป็น ที่ผู้สอนต้องแยกแยะให้ดีว่าส่วนไหนจำเป็นต่อการใช้จริง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาที่ยากทั้งคนเรียน คนสอนที่พยายามแต่ไม่สำเร็จ ความรู้ที่เรียนก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะติดวิชาการ จนลืมเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถคน ไม่ใช่ให้ความรู้มากแต่ใช้งาน ทำงานไม่ได้

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 Febuary 2016 08:37 Modified: 24 Febuary 2016 08:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ