นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 712
ความเห็น: 0

สิทธิบัตรหลวง

สิทธิบัตรที่เป็นการทำ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ด้วยการลงทุน หรือใช้ทุนของหลวง หรืองบประมาณของราชการ

 

 

สิทธิบัตร หมายถึง บัตรที่แสดงความเป็นเจ้าของ หรือสิ่งของที่สร้างขึ้นที่แสดงถึงการคุ้มครองความสามารถและการลงทุนในการคิดค้นสิ่งนั้น ๆ ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนพัฒนาความสามารถในการคิดค้น และการลงทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับคืน

 

ดังนั้น ใครที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ตอบแทน ได้รับความคุ้มครอง ก็ต้องเป็นผู้ลงทุน

 

อย่างภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้ลงทุนจ้างคนให้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ วิธีการ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เจ้าของสิทธิบัตรคือผู้ลงทุน นั้น ๆ มีสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการผลิต ใช้หาผลประโยชน์ แต่หากผู้อื่นต้องการใช้สิทธิ์ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าใช้สิทธิ์ตามที่ตกลงกัน

 

ทีนี้มาพูดถึงสิทธิบัตรหลวง หมายถึงสิทธิบัตรที่เป็นการทำ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ด้วยการลงทุน หรือใช้ทุนของหลวง หรืองบประมาณของราชการ คนราชการ เครื่องจักร เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายสถานที่ของราชการ จึงเป็นสิทธิ์ของราชการ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง

 

หากดูให้ลึกลงไปว่างบประมาณของราชการมาจากไหน ก็มาจากการเสียภาษีของประชาชน ทำให้สิทธิ์นั้นเป็นของประเทศนั้น ๆ ที่ประชาชนเสียภาษีเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้คนทำ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้สิทธิ์นั้นเป็นของทุกคนในประเทศนั้น ๆ  ยกเว้นประเทศอื่นที่จะนำไปใช้ก็ต้องมาเสียสิทธิบัตร

 

ดังนั้น ของที่ผลิตโดยหน่วยราชการที่ใช้งบประมาณของหลวง จึงเป็นสิทธิบัตรหลวง เพราะหลวงคือผู้ลงทุนเสียค่าใช้จ่าย หาใช่คนใดคนหนึ่ง  

 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2559 10:59 แก้ไข: 21 กุมภาพันธ์ 2559 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.68.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ