นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 719
ความเห็น: 0

หลักสูตรสอนวิชา vs พัฒนาปัญญา

ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน จึงงงสับสนทั้งผู้สอนที่ไม่รู้การใช้ความรู้ พัฒนาสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่ใช้จริง ทำให้ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือไม่มีทักษะความสามารถด้านปัญญา สุดท้ายคือเรียนแล้วทำก็ไม่ได้ คิดก็ไม่เป็น ทำให้จบการศึกษาที่มีปริญญากระดาษ

 

 

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคนนั้นมีการจัดหลักสูตรเป็นสองแบบ คือ หลักสูตรสอนวิชาให้ความรู้ กับ หลักสูตรการพัฒนาปัญญา การคิดวิเคราะห์

 

หลักสูตรสอนวิชาการให้ความรู้ลักษณะหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชามากมาย หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน ทำตาม เน้นการสอนเป็นหลัก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เป็นผู้ทำงานด้านเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน จึงเน้นที่กระบวนการสอน จึงต้องมีผู้สอนที่หลากหลาย ผู้ต้องเรียนมาก ผู้สอนต้องมีภาระการสอนมาก มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือตำราที่มากตามวิชาที่เปิดสอน ผู้เรียนต้องจัดหาตำราเรียนให้มีความรู้ที่หลากหลาย

 

ส่วนหลักสูตรพัฒนาปัญญา เหมาะสำหรับคนช่างคิด ช่างฝัน ช่างวิเคราะห์ หลักสูตรไม่เน้นการสอนรายวิชาแต่เน้นกระบวนการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ หาการใช้ความรู้ หาทางเลือก หาค่า สร้างค่าให้ดีกว่าเดิม รู้จักผสมผสานกระบวนวิชาให้มีค่าเพิ่มด้วยมุมมองใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างสมาร์ทไฟนที่ผสมทั้งรู้ ทั้งเสียง เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 

การจัดการเรียนการสอนจะจัดวิชาที่เน้นหลักการเรียน การคิด วิเคราะห์ การสังเกต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเอง เรียนรู้ นำเสนอ ลองผิดลองถูก รู้จกฟังรู้จักใช้คำวิเคราะห์วิจารณ์ รู้จักติดตามความรู้ใหม่ และรู้จักการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์

 

หลักสูตรสองแบบแตกต่างกันที่ จำนวนและลักษณะรายวิชา กระบานการเรียนการสอน

 

หลักสูตรการให้ความรู้มีรายวิชาจำนวนมาก หลากหลาย และเน้นการสอนให้ความรู้ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้รู้เชี่ยวชาญในวิชาการ แต่ต้องระวังการสอนที่เน้นหลักวิชาลึกเกินการใช้งาน ที่เรียนหนักแต่ไม่ได้ใช้งาน จึงต้องสอนให้สามารถใช้ความรู้ทำงานได้ เป็นหลักของการประเมินผล คนที่จบจึงมีค่าทีทำงานได้จริงในวิชาที่เรียน เพราะต้องใช้ความรู้ไปปฏิบัติงาน

 

ส่วนหลักสูตรพัฒนาปัญญา มีจำนวนรายวิชาไม่มาก มีรายวิชาเกี่ยวกับการหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด การสร้างทางเลือก สร้างค่า อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานที่นำไปใช้งานได้จริง ห้องสมุดต้องมีแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ทันสมัย ต้องมีห้องปฎิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมการศึกษาทดลอง เพื่อให้ความคิดที่อยากทำทำได้ทันที การประเมินความสามารถต้องเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ การคิด การนำเสนอ การสร้างสรรค์ การสร้างค่า ไม่ใช่ความรู้ความจำ

 

จะเห็นว่า ทั้งหลักสูตรแบบการให้ความรู้สอนรายวิชา และหลักสูตรพัฒนาปัญญาก็มีค่ามีประโยชน์ ขึ้นกับว่ามหาวิทยาลัยจะเลือกแบบไหน และผู้เรียนชอบและมีความถนัดในการเรียนแบบไหน

 

แต่ที่มีปัญหาคือไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน จึงงงสับสนทั้งผู้สอนที่ไม่รู้การใช้ความรู้ พัฒนาสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่ใช้จริง ทำให้ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือไม่มีทักษะความสามารถด้านปัญญา สุดท้ายคือเรียนแล้วทำก็ไม่ได้ คิดก็ไม่เป็น ทำให้จบการศึกษาที่มีปริญญากระดาษเท่านั้น

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 Febuary 2016 10:06 Modified: 17 Febuary 2016 10:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ